Deloittes krav på Allra mot domstol

Huvudförhandling drar igång i november.

Allras kontor, Stockholm

Revisionsvärlden har tidigare rapporterat om hur Deloitte stämt det skandalomsusade sparbolaget Allra. Detta eftersom Allra vägrar att betala fakturor på knappt 1 miljon kronor för utökad revision. Fordran rör den utökade granskningen som Deloitte gjorde under perioden 31 januari 2017 till den 24 februari 2017, alltså fram till att Deloitte lämnar uppdraget som revisor och anmälde sparbolaget till Ekobrottsmyndigheten. Deloitte skickade därefter en faktura till Allra på 978 900 kronor exklusive moms. Deloittes stämning resulterade i en genstämning.

Nu rapporterar Realtid att parterna inte har lyckats förlikas och att huvudförhandling i målet har satts ut till tre dagar, den 28 november, den 5 december samt den 12 december 2018.

Parterna har haft en muntlig förberedelse i Stockholms tingsrätt. Av protokollet framgår det att parterna för förlikningsdiskussioner under ordförandens ledning men att det konstateras att det ”för närvarande saknas förutsättningar för att träffa en överenskommelse”, skriver Realtid.

Allra vägrar att betala för Deloittes extraarbete eftersom sparbolaget anser att revisionsbyrån lämnat uppdraget i förtid och att byråns extrarevision inte varit till nytta för bolaget. Allra anser heller inte att Deloitte redovisat uppdraget eller lämnat information till Allra eller dess nya revisorer från Mazars. Allra menar att Mazars därför har blivit tvungna att göra om hela revisionsarbetet för 2016 från grunden.

Deloitte har i sina inlagor beskrivit både granskningen och de löpande kontakterna man haft med Allra. Enligt dokumenten var det revisorn i Allras bolag i Dubai som i januari 2017 informerade att han identifierat ”transaktioner med närstående” som han ville diskutera med Stockholm.

 

Martin Hammarström

[email protected]