Deloitte tar Allra till domstol

Sparbolaget vägrar betala byråns extra faktura.

Deloitte tar det skandalomsusade sparbolaget Allra till domstol. Detta för att kräva in en fordran på knappt 1 miljon kronor för utökad revision. Det skriver nättidningarna Realtid och Sak & Liv.

Den utökade granskningen skedde under perioden 31 januari 2017 till den 24 februari 2017, alltså alldeles innan Deloitte lämnar uppdraget som revisor och anmälde sparbolaget till Ekobrottsmyndigheten. Deloitte fakturerade därefter Allra på 978 900 kronor exklusive moms. Revisionsbyrån skickade även en detaljerad specifikation över nedlagd tid. Enligt Deloitte har Allra ännu inte betalat fakturan, trots flera betalningspåminnelser. Därför tar man nu sin fordran till domstol.

Till saken hör att Allra svarat med att anmäla Deloitte till Revisorsinspektionen eftersom man anser att byrån agerade oansvarigt när den lämnade revisionsuppdraget i förtid. Dessutom ställde man frågan om Deloittes extrauppdrag varit förenligt med reglerna om revisors oberoende.

I veckan blev det även känt att Allras årsredovisning för 2016 nu är inne hos Bolagsverket. Dock har de nya revisorerna från Mazars inte undertecknat årsredovisningen och det saknas även en revisionsberättelse. Dessutom rapporterar Dagens Industri att bolaget FSF Holding, som äger 26 procent av Allra och kontrolleras av Allras grundare, är försatt i likvidation.

Martin Hammarström

[email protected]