BDO och Grant Thornton slagträn i Allras PR-krig

För mig som bevakar revisions- och redovisningsbranschen har konflikten mellan Deloitte och den forna revisionsklienten Allra varit en följetång under hösten. Kriget har mestadels varit lågintensivt, men i december har nyheterna kommit i ett tempo som för tankarna till hur ketchupen forsar ut ur en glasflaska.

Här är några av de senaste veckornas rubriker:

Parterna tycks förbereda en juridisk process även om ingen stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten i skrivande stund. Vid sidan av den juridiska processen står det klart att det även blir en drabbning i media. Fredagen den 15 december publicerade Dagens Industri en artikel med rubriken ”Allra klarar granskning” och på måndagen den 18:e skickade Allra ut ett pressmeddelande med samma innehåll som DI-artikeln – att Allras värdepappersbolaget i Dubai och fondbolaget i Luxemburg har reviderats av Grant Thornton respektive BDO. I båda fallen är revisionsberättelserna rena – förutom påpekanden om att bolagens framtidsutsikter är osäkra sedan fondvolymerna såldes till Ålandsbanken tidigare i år. Någon kritik mot handeln med strukturerade produkter, eller intressekonflikter kopplade till handeln, finns inte i revisionsberättelserna.

”Det betyder att de i media ifrågasatta transaktionerna i Allras fonder granskats av bolagets revisorer utan att några anmärkningar gjorts. Oberoende av revisorernas granskning har även bolagets internrevisorer genomfört en granskning av fondförvaltningen och även de har granskat de ifrågasatta transaktionerna och kommit till samma slutsats – inga fel eller brister har gjorts”, skriver Allras vd säger Alexander Ernstberger i pressmeddelandet.

Därmed blir BDO och Grant Thornton ofrivilliga slagträn i sparbolagets PR-krig.

Spänningen stiger inför offentliggörandet av revisionsberättelsen i Allra Sverige AB. En årsredovisning för 2016 är inne hos Bolagsverket – men den är är ofullständig eftersom de nya revisorerna på Mazars inte är klara med sitt jobb. Allra klarade inte att på egen hand hitta en ny revisor efter Deloittes avhopp. Även Bolagsverket hade svårt att hitta en frivillig byrå innan Mazars till slut kavlade upp ärmarna. Kanske var det oviljan att bli slagträ i media som gjorde att många byråer tvekade.

Martin Hammarström

Författaren är Revisionsvärldens grundare och chefredaktör

Martin Hammarström

[email protected]