Grant Thornton vann i domstol mot BDO-avhoppare

"Illojala planer" bakom ryggen på byrån kan vara grund för avsked.

Grant Thornton Stockholm

En färsk dom i Stockholms tingsrätt kastar nytt ljus över hur tre delägare – Peter Gustafsson, Göran Jonsson, och Lars Lejdborg – planerade att bryta sig loss från byrån. Detta var alltså innan trion gick över till BDO och tog sex medarbetare med sig.

Enligt domen planerade trion under 2015 att försöka förvärva verksamheten. Lars Lejdborg utarbetade tillsammans med övriga en förvärvskalkyl med beräkningar som skulle ligga till grund för förvärvet. I syfte att säkra finansiering för förvärvet togs kontakt med Handelsbanken och Sörmlands Sparbank. Trion hade möten med bankerna där kalkylen presenterades. Sörmlands Sparbank ställde sig positiva. Vid ett lokala partnermöte den 7 juli 2015 presenterades förslaget och förvärvskalkylen för två andra delägare. Idén var att man skulle ta över Nyköpingsverksamheten i dess helhet – verksamheten skulle bedrivas i samma lokaler som tidigare, samtliga anställda och kunder skulle följa med. Huruvida man senare planerade att ansluta sig till BDO eller någon annan byrå framgår inte av domen.

När Grant Thortons ledning i Stockholm fick nys om planerna uppstod en förtroendekris eftersom trion gått bakom ryggen på den egna byrån. Trion avskedades under hösten med hänvisning bland annat till illojalt beteende. Även partneravtalen sades upp, vilket är föremål för en separat tvist. Det är avskedandena som domen för Stockholms tingsrätt gäller, trion ville ha skadestånd på sammanlagt cirka 2,6 Mkr. Det målet har BDO-avhopparna nu förlorat och de döms istället att betala sammanlagt cirka 1,4 miljoner kronor i rättegångskostnader till Grant Thornton.

Domstolen har försökt reda ut om revisorerna handlat illojalt och om det därför fanns skäl för uppsägningarna.

Grant Thornton har beskrivit det hela som att de vid en given tidpunkt skulle ställas inför ett fullbordat faktum – fait accompli – att kontoret var förlorat. Den underförstådda planen ska ha varit att alla fem delägarna vid Nyköpingskontoret skulle säga upp sig samtidigt och approchera styrelsen med ett förslag om att köpa loss verksamheten. Trion erbjöd Grant Thornton 10,1 miljoner kronor för Nyköpingsverksamheten och det priset var enligt tingsrätten inte marknadsmässigt utan ”grundar sig på illojala överväganden”.

Grant Thorntons före detta vd Peter Bodin vittnade i tingsrätten om att avskedandena var ett sätt att undvika att hamna i en utpressningssituation.

Domstolen skriver att en önskan att förvärva en verksamhet från arbetsgivaren i sig inte måste vara illojal. Men Nyköpingstrion var delägare sedan många år, och en av dem tidigare vice vd, varför Grant Thornton har kunnat ställa större krav på lojalitet på dem än på de flesta andra anställda.

Martin Hammarström

[email protected]