Dedicare väljer Grant Thornton

Deloitte tappar vårdbemannaren.

Stefan Hultstrand

Börsnoterade Dedicare, som hyr ut vårdpersonal, vill som ny revisionsbyrå ha Grant Thornton, med Stefan Hultstrand som påskrivande revisor. Det framgår av kallelsen till bolagsstämman. Deloitte, med Daniel de Paula, tappar revisionsuppdraget efter mer än 10 år. Dedicare uppger att bolaget gjort en upphandling av ny revisionsfirma och att byråbytet beror på att Deloitte “inte anser sig vara helt oberoende under år 2017”. Dedicare knoppades av från bemanningsföretaget Poolia 2011. Även Poolia har haft Deloitte som revisor i många år, ett byråbyte även där skulle inte förvåna. Stefan Hultstrand är sedan tidigare revisor i Uniflex, en tidigare Poolia-avknoppning.

Deloitte fakturerade Dedicare 616 000 kronor under 2015, varav 457 000 kronor var för den egentliga revisionen.

Martin Hammarström

[email protected]