Hon tar över Grant Thornton

Okända Anna Johnson ny vd efter Peter Bodin.

Anna Johnson blir från och med den 1 september ny vd för Grant Thornton. Hon efterträder Peter Bodin, som slutar som vd efter 16 år. Johnson är i dag partner, auktoriserad revisor och chef för Grant Thorntons Visbykontor som har cirka 35 medarbetare. Hon började sin bana på Grant Thornton i Stockholm 1998 och arbetade under ett par år som ekonomiansvarig på ett företag, varpå hon återvände till Grant Thornton. År 2005 flyttade Anna tillbaka till Visby, där hon var revisionsledare fram till dess hon tog för två och ett halvt år sedan tog över kontorschefskapet.

Anna Johnson stor
Anna Johnson

“Idag förändras samhället i snabb takt, vilket påverkar våra kunder och med
arbetare. En nyckelfråga för mig är t.ex. hur vi på Grant Thornton kan skapa goda resultat på ett hållbart sätt för såväl kunder, medarbetare som samhälle, samtidigt som det avspeglar det sätt som vi vill leva och arbeta på idag. Jag är själv engagerad i Grant Thorntons aktiviteter i Almedalen, där jag ser tydligt hur vi som företag kan bidra med våra insikter och inspirera andra företag, avslutar hon”, säger Anna Johnson i ett pressmeddelande.

Grant Thornton har 23 kontor över hela Sverige med sammanlagt drygt 1 100 anställda.

Martin Hammarström

[email protected]