PwC tar över revisionen av Transtema Group

Claes Rydén får nytt uppdrag.

 

Claes Rydén på PwC i Kungsbacka föreslås bli revisor för Transtema Group i Mölndal, vars aktie handlas på Aktietorget. Bolagets tidigare revisor Håkan Johansson, HJN Revision AB, har avböjt omval, enligt kallelsen till årsstämma.

Claes Rydén är auktoriserad revisor och marknadsområdesansvarig för PwC-kontoren i Kungsbacka, Borås och Alingsås.

Martin Hammarström

[email protected]