Grant Thornton skriver kontrakt åt Hässleholm

Håkan Juhlin Grant Thornton KristianstadGrant Thornton har fått i uppdrag av Hässleholms kommun att upprätta en avsiktsförklaring och ett aktieöverlåtelseavtal i samband med ett planerat förvärv av Hessleholm Network Bredband AB. Arvodet är bestämt till 1950 kronor i timmen, uppdraget är på löpande räkning. Håkan Juhlin, partner vid Grant Thorntons kontor i Kristianstad kniper uppdraget framför näsan på EY, som hjälper kommunens förtroendevalda revisorer med revisionen. Dock blir det WSP som får uppdraget att värdera bolaget åt Hässleholms kommun.
Efter att fiberföretaget Hessleholm Networks ägare Mathias Berglund bestämt sig för att sälja Hessleholm Network Bredband har han fört dialog med Hässleholms kommun som möjlig köpare. En affär skulle innebära att kommunen flyttar fram sin position som nätägare. Under det brutna räkenskapsår som slutade i april 2015 hade Hessleholm Network Bredband en omsättning på 2,3 Mkr och ett resultat efter skatt på 258 000 kronor.

Martin Hammarström

[email protected]