Deloitterevisor friad i Allra-case

Revisorsinspektionen lägger ned disciplinärendet.

Glädjande beslut för Deloitterevisor (dnr 2017-499).

Revisorsinspektionen, RI, lägger ner disciplinärendet kring Deloittes revision av det krisdrabbade fondbolaget Allra. Det framgår av ett RI-beslut som Revisionsvärlden tagit del av.

Ärendet gäller en tung påskrivande revisor och delägare på Deloitte. Det öppnades efter att myndigheten fått in fem anmälningar från fem olika bolag i Allra-koncernen, som alla reviderades av Deloitte, se tidigare artikel. Den mest omfattande anmälan rörde moderbolaget Allra Sverige AB och innehöll en lång rad påstådda fel i revisionen.

RI:s jurist Fredrik Bengtsson sa i juni till Revisionsvärlden att utredningen fokuserade på två huvudfrågor:

”Dels hur det gick till när Deloitte lämnade revisionsuppdraget i förtid och anmälde Allra till Ekobrottsmyndigheten. Dels om Deloittes extrauppdrag i Allra har varit förenligt med reglerna om revisors oberoende”.

Deloittes Stockholmskontor

Utredningen tog mer än ett halvår, även om det officiella beslutet från RI är mycket kortfattat. Deloittes presschef Christer Ahlgren välkomnar beskedet, som nådde byrån för några veckor sedan.

”Vi noterar att RIs slutsatser är tydliga på samtliga punkter”, säger Deloittes presschef Christer Ahlgren.

Revisorsinspektionens tillförordnade chefsjurist Anders Ahlgren vill inte närmare motivera beslutet.

”Rent allmänt det finns det två typfall när RI väljer att avskriva ett ärende. Det första är att vi gått igenom anmälan och funnit att den saknar substans. Det finns helt enkelt inget skäl att kritisera revisorn. Det andra typfallet är att vi faktiskt funnit något som indikerar brister i revisionen, men att vi ändå väljer att skriva av i avsaknad av bevis”, säger Anders Ahlgren till Revisionsvärlden.

 

 

 

Martin Hammarström

[email protected]