Allra kräver Deloitte på 1,9 miljarder

Byrån beredd på strid i domstol.

Sparbolaget Allra kräver 1,9 miljarder kronor i skadestånd av sin tidigare revisionsbyrå Deloitte. Det rapporterar flera medier, först ut var ekonomisajten E55. Bakgrunden är att Deloitte i våras hoppade av sitt uppdrag och dessutom anmälde Allra för misstänkt brottslighet. Redan när Allra i våras anmälde Deloitte till Revisorsinspektionen hotade Allra att stämma revisionsbyrån. Nu tar Allra ett steg närmare en domstolsprocess genom ett skarpt formulerat brev som Revisionsvärlden tagit del av. Brevet är daterat i fredags. Med brevet vill Allras advokat, Marcus Johansson på Gernandt &Danielsson, ”skriftligen meddela att Deloitte gjort sig skyldiga till skadeståndsgrundande handlingar och underlåtenhet. Våra klienter (Allrabolagen, RV:s anm.) förbehåller sig således rätt att framställa skadeståndsanspråk mot Revisorerna … Det är i dagsläget för tidigt att bedöma våra klienters skador, men redan Allra Sveriges skadeståndsanspråk torde uppgå till cirka 1,9 miljarder kronor med hänsyn tagen till värderingen av koncernen vid årsskiftet 2016/17”, står att läsa i brevet.

Revisionsbyrån har, enligt Allra, orsakat fondbolaget och dess aktieägare stor ekonomisk skada och brutit mot “aktiebolags-, avtals- och sysslomannarättsliga förpliktelser”. Allra pekar även på att Deloitte inte hade någon allvarlig kritik i den granskning av Allrakoncernen som gjordes inför den planerade börsintroduktionen våren 2017.

På fredagen hade ingen stämningsansökan mot Deloitte kommit in till Stockholms tingrätt, men kravbrevet från Allra kan vara ett steg på vägen. Deloitte tycks ha hjälp av advokatbyrån Baker & McKenzie.

“Vi är väl förberedda, har valt ombud och avvaktar nu den rättsliga processen”, säger Deloittes presschef Christer Ahlgren till Dagens Industri.

I förra veckan kunde Revisionsvärlden avslöja att Revisorsinspektionen, RI, lagt ned disciplinärendet mot Deloittes revision av Allra. Det måste betecknas som ett bakslag för Allra, men det är oklart i vilken grad Revisorsinspektionen granskat de frågor en eventuell process kommer inriktas på. RI har främst granskat hur det gick till när Deloitte lämnade revisionsuppdraget i förtid och om Deloittes extrauppdrag i Allra (i samband med en planerad börsintroduktion) har varit förenligt med reglerna om revisors oberoende.

Allras kravbrev till Deloitte kretsar mycket kring vissa transaktioner med derivat som gjordes av en Allrafond med medverkan av två bolag – Allra Asset och Allra Dubai – under december 2015 och år 2016. Dessa transaktioner ska Deloittes revisorer vid flera tillfällen under 2016 och 2017 ha granskat och reviderat utan anmärkningar.

”Revisorsinspektionens uttalanden har mycket liten bäring på de frågor som är aktuella för att fastställa Deloittes skadestånd för fel och försummelser”, säger advokat Marcus Johansson på Gernandt & Danielsson till Revisionsvärlden.

Martin Hammarström

[email protected]