Tidningsuppgift: Kris i Allra får fart på Deloitte

Det skandalomsusade pensionsbolaget Allra har anlitat advokatbyrån Linklaters för att göra en omfattande granskning av koncerninterna transaktioner. Men även revisionsbyrån Deloitte jobbar intensivt i kölvattnet av krisen, uppger SvD Näringsliv.

Revisionsvärlden skrev för ett par veckor sedan om granskningsuppdraget, som sjösatts efter flera SvD-avslöjanden som lett till avhopp från styrelsen och eldat på en politisk debatt om hela PPM-systemet. Uppdraget är både omfattande och internationellt.

”Alla transaktioner mellan Allras bolag i Dubai och Luxemburg ska granskas, både att transaktionerna följer gällande regelverk och att de är i linje med fondspararnas intressen”, sa Allras nya ordförande Gunnar Axén till Revisionsvärlden för ett par veckor sedan.

Han ville tidigare i veckan inte säga vem som fått uppdraget och motiverar detta med att ”granskaren måste få arbetsro”. Enligt ett pressmeddelande från Allra har dock granskningen påbörjats av en ”internationell, välrenommerad advokatbyrå”.

Deloitte har haft revisionsuppdraget för Allra i flera år var delaktig när Dubaibolaget etablerades 2015. Enligt SvD har även Deloitte, i egenskap av revisorer, börjat gå igenom interntransaktioner på plats i Dubai och i Luxemburg. Det ska vara kopplingen mellan finansbolaget Oak Capital och ledande personer i Allrakoncernen som intresserar den påskrivande revisorn Jan Palmqvist och hans kolleger.  Svensk Fondservice, numera Allra, placerade hundratals miljoner av PPM-spararnas pengar i avancerade finansiella produkter via finansbolaget Oak Capital. I affärerna försvann 40 procent, motsvarande 170 miljoner kronor, i avgifter. Kopplingarna mellan Allra och Oak Capital kan innebära en intressekonflikt. Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan, anser att affärerna bör brottsutredas.

Enligt vad SvD Näringsliv erfar undersöker Deloitte misstankar om att man rundat regler för bästa orderutförande så kallad “best execution” genom att övertala aktörer att ställa priser trots att dessa redan avböjt affären. På så sätt har Allra i så fall sett till att få dokumentation som i en första anblick motiverar affärerna med det egna bolaget i Dubai. Misstanken är att Dubaibolaget tjänat pengar på fondandelsägarnas bekostnad.

Martin Hammarström

[email protected]