Wint – mallen för framtidens redovisningsbolag?

Vilka är egentligen Wint? Vi har tagit ett snack med vd:n för “bolaget som vill förändra redovisningsbranschen i dess grundvalar”.

Sponsrat innehåll från Wint

Daniel Johansson

Spännande saker kan hända när människor med olika erfarenheter och synvinklar får tillfälle att slå sina kloka huvuden ihop. För drygt tio år sedan satte sig några revisorer, med erfarenhet från såväl PWC och EY som BDO, ner med mjukvaruutvecklare för att forma en ny standard för hur bokföring kan hanteras.

Så grundades Wint, ett bolag som sedan dess fått vänja sig vid att vara lite av en katt bland hermelinerna i branschen. Man har aktivt valt att inte kalla sig för en redovisningsbyrå – utan en redovisningstjänst – och man förespråkar automatisering, standardisering och fast prissättning istället för personberoende redovisning och timdebitering.

– Vi har hela tiden utgått från devisen att göra bokföringen så enkel som möjligt för företagaren genom att vi tar hand om den stora delen av kakan. Kunden ska slippa pappersarbete och istället kunna fokusera helhjärtat på sin verksamhet och känna sig trygg med att Wint tar hand om ekonomin åt dem, berättar Daniel Johansson, som arbetat på Wint sedan 2014 och varit VD i bolaget sedan 2018.

Processfokus istället för personfokus möjliggör skalbarhet

I skrivande stund har Wint ca 80 medarbetare, varav några sitter på filialkontoren i Stockholm, Karlstad och Sri Lanka men de flesta tillhör huvudkontoret i Göteborg. Av dessa 80 arbetar ca 35 personer med bland annat produktutveckling, marknadsföring och sälj medan övriga dryga 40-talet är ekonomer som arbetar direkt med kundernas ekonomi. Men Wint har över 1 500 kunder, som alla får samma heltäckande service. Hur går det ihop?

– Det hade såklart inte funkat att 40 personer skulle hantera 1 500 kunder om vi hade jobbat med traditionella metoder där var och en haft personligt ansvar för X antal egna kunder. Istället har vi ett egenbyggt automatiserat bokföringssystem och en standardiserad arbetsgång där vi arbetar processfokuserat istället för personfokuserat, berättar Daniel Johansson och fortsätter:

– Systemet automatiserar den stora bulken av återkommande redovisning, som leverantörsfakturor, kvitton, månadsavstämningar, flöden gentemot Skatteverket, m.m. Det utgör ett bra stöd för våra ekonomer som jobbar i dedikerade team där en grupp jobbar med lön, en annan med fakturor, en tredje med årstjänster som bokslut, och så vidare.

Man har dessutom skapat en intern bokföringsmodell som följs till punkt och pricka. Alla ekonomer bokför på precis samma sätt, så att man enkelt ska kunna ta över efter varandra mellan teamen. På det stora hela får man då en väldigt effektiv process och en skalbar arbetsmodell som framöver kommer kunna hantera många fler kunder än de man har idag.

Wint växer så det knakar

Och fler kunder lär det bli. Wint är ett företag på frammarsch. Under 2019 växte man med ca 50 % och ser fram emot en fortsatt positiv tillväxt där flera nyckelrekryteringar kommer att spela viktiga roller.

Just nu är man alltså på jakt efter en revisor som kommer att ha en ledande funktion i såväl utvecklingen av bolagets interna redovisningsprocesser som i utformningen av ett internt utbildningsprogram. Hen kommer även jobba nära utvecklingsteamet i utvecklingen av de automatiska redovisningsfunktionerna.

– Jag tror att det finns många revisorer där ute som tröttnat på den traditionella vardagen med debiteringskrav och tidrapportering, men som gillar att grotta ner sig i redovisningsfrågor och reda ut hur det faktiskt ska och borde vara. Då är Wint bolaget att vända sig till. Vi ser oss som den moderna arbetsgivaren. Här finns ingen tidrapportering, vi uppmuntrar inte övertidsarbete och vi tycker att alla medarbetare är lika viktiga, påpekar Daniel Johansson.

– Vi vill helt enkelt sätta nya normer för den här branschen – inte bara vad gäller redovisningen ut mot kund utan också när det gäller arbetsmiljön för oss som jobbar i den. Vi tror på styrkan i gemensamma teamaktiviteter, after works och att bygga gemenskap istället för att var och en ska sitta på sin egen kammare och stansa kvitton in i döden, fortsätter han.

Känner du dig nyfiken på Wint i allmänhet och den nya rollen som revisor hos dem i synnerhet? Ta en titt på Wints rekryteringsannons här på Revisionsvärlden eller besök wint.se för mer information. Och du, Wint växer så det knakar, så håll även utkik på wintjobb.se för att få veta när fler spännande tjänster dyker upp.

Sponsrat innehåll från Wint

Ulrika Ahl

[email protected]