”Viss rörlighet mellan byråerna här i Växjö just nu”

Confido Redovisning har trefaldigat omsättningen på två år.

Åsa Lennartsson

Confido Redovisning AB i Växjö är en av de snabbast växande redovisningsbyråerna i Kronobergs län. På två år har bolaget trefaldigat omsättningen – från 2,6 till 8,7 Mkr. Revisionsvärlden fick en intervju med kontorschef Åsa Lennartsson.

Hur har ni kunnat växa så snabbt?

”Confido ägs av Rolf Dahlberg som en gång i tiden startade Visma Spcs. Det är Rolf som driver på oss. När han köpte byrån av mig och min man för tre år sedan var vi sex personer. Rolf sade redan då att vi skulle bli 20-25. Idag är vi 14.”

Har ni lätt att rekrytera?

”Det tycker jag faktiskt. Jag tror att vi har ett gott rykte. Just nu har vi kö in. Det är många nyutexaminerade som söker sig till oss men även konsulter från andra byråer. Det är en viss rörlighet mellan byråerna här i Växjö just nu.”

Har ni gjort förvärv också?

”Ja, vi köpte en liten byrå från en revisor som skulle gå i pension. Det var ett sätt att få in en kundstock. Medarbetarna från den byrån var bara med oss under en övergångsperiod.”

Blir det fler förvärv?

”Inte just nu. Förstahandsalternativet är att växa organiskt.”

Med 14 anställda hör ni ändå till en de större byråerna i Växjö. Kan ni växa mer i Växjö?

”Ja, vi flyttade in i nya lokaler för snart två år sedan och vi har plats för ytterligare medarbetare. Med vårt digitala arbetssätt har vi egentligen inga geografiska begränsningar vilket har genererat nya kunder framför allt i Stockholm. Vi har också fått in flera nya stora lönekunder. Vi märker en stor efterfrågan på just lönetjänster då fler och fler företag väljer att outsourca lönehanteringen.”

Jag vet att ni arbetar en del med fasta priser. Är det svårt att göra bra paket?

”Ja, där har vi ännu inte riktigt hittat formerna. Syftet är att kunderna ska veta vad de köper och vad det kostar för att skapa trygghet. Vi utgår alltid från kundens behov och erbjuder anpassade lösningar specifikt för varje kund. Vi tar också med tid för möten och rådgivning, som ofta är viktigt för och uppskattat av våra kunder. Vi vill hjälpa våra kunder att nå sina mål.”.

Hur mycket ska ingå i det fasta priset?

”Idag har vi flera olika varianter. Tillsammans med kunden utreder vi kundens behov och önskemål. Vi erbjuder därefter ett kundanpassat paket eftersom varje kund är unik.”

Hur stor andel av era kunder har fastpris idag?

”Av cirka 400 företagskunder tror jag att mellan 50 och 100 har något sorts fastpris idag. Målet är att det inom ett år ska vara minst det dubbla.”

Vilken är den största utmaningen när man växer snabbt?

”Jag brinner mycket för det personliga mötet. Många av våra kunder har valt oss för att de vill ha en liten och personlig byrå, konsulter som är engagerade och bryr sig om sina kunder. Nu när vi är större är vi om möjligt ännu mer måna om den personliga relationen med kunden. Vi skall fortsätta vara lättillgängliga. Kunden ska kunna nå oss på telefon och ges möjlighet att personligen träffa sin konsult. Fördelen att vara en större och auktoriserad byrå är att vi har mer resurser och kan erbjuda specialistkompetens inom fler områden.”

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se