Redovisningsbranschen har aldrig varit hetare

Knappt hade vi hämtat oss från beskedet att PwC säljer redovisningsdelen Business Services till IK Investment Partners förrän lantbrukskooperationen levererar nästa storaffär. LRF släpper in Altor som huvudägare i LRF Konsult, som av allt att döma kommer att ta över taktpinnen i bolaget.

I båda fallen är förhoppningen att bolagen ska bli mer snabbfotade genom ägarförändringarna. Logiken bakom de två affärerna är dock olika. Medan PwC Business Services på flera områden ligger i framkant och kan visa upp har en årlig tillväxt på åtta procent de senaste åren, har LRF Konsult stått och stampat tillväxtmässigt.

Man kan spekulera i att LRF blev frustrerat av att dotterbolaget tappade marknadsandelar. Kanske ser man stora investeringar framför sig som känns tryggare att dela. Kanske tror man att det krävs så stora förändringar i konsultbolaget att det behövs hårdare nypor. Samtidigt sitter den ansvariga ledningen, med vd Katarina Klingspor i spetsen, av allt att döma kvar även med Altor som huvudägare.

Två storaffärer på kort tid visar att redovisningsbranschen aldrig varit hetare. Extra intressant att köparna i båda fallen är så kallade riskkapitalbolag (PE-bolag brukar de själva kalla sig) och att säljarna i båda fallen tycks ha haft rätt långa budprocesser för försäljningarna. Vissa PE-bolag och större outsourcingspelare kan ha räknat på båda affärerna.

Frågan är om riskkapitalisterna vet vad de köper.

Martin Hammarström

Chefredaktör

Martin Hammarström

[email protected]