”Sälj har tagit överhanden på byrån”

Avhoppen från storbyråerna kartlagda av forskare.

Nellie Gertsson

Fokus på sälj i stället för samhällsnytta gör att många unga revisionsmedarbetare lämnar storbyråerna efter bara några år. Det säger Nellie Gertsson, doktorand i redovisning och revision vid Högskolan Kristianstad och Linköpings Universitet, i en intervju i nättidningen Realtid.

Personalomsättningen i revisionsbranschen är sedan länge hög, på många större byråer ligger den på 15-20 procent om året. De största revisionsbyråerna hör till de mest attraktiva arbetsgivarna för ekonomistuderande men de förmår inte behålla personalen. Byråerna behöver fylla på inom alla nivåer i revisionsteamen och för att på sikt kunna öka antalet auktoriserade revisorer, enligt Nellie Gertsson.

Hon genomförde en enkät till 309 revisorsassistenter, varav 78 hade lämnat och 231 var kvar i yrket. Respondenterna fick svara på frågor som speglade sammanlagt över 20 faktorer som kan påverka beslut att stanna eller lämna ett arbete eller yrke.

”Vi såg en signifikant skillnad mellan de båda grupperna när det gäller uppfattningen om professionen. De som hade lämnat hade låg uppfattning om professionen. De förknippade den inte med samhällsnytta eller meningsskapande”, säger Nellie Gertsson till Realtid.

Enligt studien var avhopparna besvikna för att revisionsyrket inte motsvarade vad de förväntade sig. En tes som forskarna har är att kraven på att sälja har tagit överhanden i revisorsyrket och att den tilltagande kommersialiseringen utarmar de mer samhällsnyttiga delarna av yrket.

Nellie Gertsson kommer snart att publicera en uppföljande artikel som handlar om vad som motiverar revisorer.

Martin Hammarström

[email protected]