Hur du lämnar in årsredovisningen utan papper

Allt fler lämnar in årsredovisningen digitalt och gör rundan i styrelsen helt pappersfritt. Så här går det till.

Foto: Visma Spcs

Digital inlämning av årsredovisningen är enklare, ger färre fel och sparar både tid och papper. En femtedel av alla inlämnade digitala årsredovisningar kommer från en Vismasystem. Så här enkelt är det att lämna in årsredovisningen digitalt.

Steg för steg-guide: Digitalt inlämnad årsredovisning

1. Ägaren till aktiebolaget upprättar en årsredovisning enligt regelverken K2 eller K3. Om aktiebolaget har revisor ska även revisionsberättelse upprättas.
2. Årsstämman hålls. Årsredovisningen presenteras och godkänns.
3. Vd och styrelsemedlemmar skriver under den godkända årsredovisningen. Vi rekommenderar Visma Sign.
4. Originalet av årsredovisningen (och i förekommande fall revisionsberättelsen) sparas hos aktiebolaget.
5. I programvarorna Visma Bokslut eller Visma Advisor Period&År skapas en så kallad elektronisk avskrift av årsredovisningen.
6. Den laddas upp till ett digitalt “väntrum” hos Bolagsverket. Den som laddar upp avskriften anger personnummer och en e-postadress till vd eller en styrelseledamot, som då får en inbjudningslänk från Bolagsverket.
7. Avskriften ligger kvar i 21 dagar i väntan på att vd eller styrelseledamot klickar på inbjudningslänken de fått via mejl, loggar in med Mobilt BankId och skriver under fastställelseintyget. (Senast alltså efter 21 dagar.)
8. Då lämnar avskriften av årsredovisningen det tillfälliga “väntrummet” och inkommer som en offentlig handling till Bolagsverket. Ett kvitto skickas till den som lämnat in.
9. I normala fall registrerar Bolagsverket handlingen omgående. En bekräftelse skickas även till företagets e-post eller digitala brevlåda. Skulle något mot förmodan bli fel så skickar Bolagsverket ett föreläggande. Felen hanteras i samma programvara som tidigare och sedan upprepas proceduren med en korrekt version av årsredovisningen.

Källa: Bolagsverket

Lagra godkänd årsredovisning

Kom ihåg: Den godkända årsredovisningen ska enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) sparas i original och med alla underskrifter hos aktiebolaget.

Digitalt inlämnad årsredovisning – fördelar

Det sparar papper. Om alla Sveriges bolags årsredovisningar lämnades digitalt motsvarar det en kilometerhög pappersstapel.

Det blir rätt från början. Kontroller i systemet gör att det är svårt att lämna in en felaktig årsredovisning. Innan var det mycket vanligt att årsredovisningar behövde kompletteras på olika sätt.

Bakgrund

Den 21 juli 2016 började Bolagsverket utveckla tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar. I början av 2018 öppnade tjänsten för bolag med K2-regelverk. Drygt 5000 bolag, mest nystartade, nappade. Gladast var de lite större bolagen, fåmansbolagen var svårflirtade. Användarna loggade oftast in på kvällen eller natten.

2019 öppnade myndigheten för bolag som använder K3 och systemleverantörerna jobbar för att kunna leverera. Bolagsverkets mål är att det ska vara självklart för alla företagare att lämna in digitalt.
Visma och digital inlämning av årsredovisning

I programmen Visma Bokslut och Visma Advisor Period och År kan du lämna in årsredovisningen digitalt om bolaget använder K2-regelverket och inte använder revisor. Samma funktion är planerad att släppas i Visma eEkonomi Deklaration i april 2020.

Digital signering av årsredovisningen – är hela processen digital?

Ja, Visma Sign är en tjänst för elektronisk signering av alla typer av dokument.

I Sverige väljer flest småföretagare Visma Spcs för sin bokföring-, fakturering- och lönehantering.

 Klicka här och få de 3 första signaturerna gratis med Visma Sign

Redaktionen

[email protected]