KPMG lämnar revisionsuppdrag

”Saknas förutsättningar för fortsatt samarbete”.

Fastighetsutvecklaren Concent står utan revisor efter en auktoriserad revisor på KPMG lämnat sitt uppdrag i förtid. KPMG motiverar avhoppet med att ”det saknas förutsättningar för fortsatt samarbete”, enligt ett pressmeddelande från Concent där avhoppet ifrågasätts.

Concent är ett publikt bolag vars aktie handlas på NGM Nordic MTF. Bolaget har drabbats av flera avhopp och har pressad likviditet. Det senaste kvartalet presenterades en förlust och kraftigt sjunkande intäkter.

”Resultatet för det tredje kvartalet tyngs av det faktum att Concent hittills under 2016 inte genomfört någon försäljning av större volym. Den temporära baksidan med att vinna markanvisningstävlingar är att kostnaderna byggs upp under några år innan försäljningen kan starta”, skriver Concent i rapporten för tredje kvartalet 2016.

Efter revisorsavhoppet sattes Concentaktien på observationslistan.

Concents aktieägare kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 22 december i Stockholm för att välja ny revisor och ny styrelse. Bolaget ska omstruktureras, heter det.

Martin Hammarström

[email protected]