KPMG i badrumsaffär

Gör ”fairness opinion” när Svedbergs byter huvudägare.

KPMG har på uppdrag av badrumsbolaget Svedbergs gjort en så kallad ”Fairness Opinion” som stödjer en föreslagen affär där börsnoterade Svedbergs köper rörelsen i Macro International för att skapa ”Nordens ledande badrumsföretag inom badrumsmöbler och dusch”. Det framgår av ett pressmeddelande.svedbergs-liten

Köpeskillingen är 185 Mkr och tillträdesdagen är den 1 december 2016. Affären är villkorad av att Stena Adactum får köpa 26 procent av aktierna i Svedbergs av huvudägaren Sune Svedberg, och därmed ta kontrollen av bolaget. Affären måste även godkännas av en extra bolagsstämma i Svedbergs. Macro ägs av Ballingslöv International, ett dotterbolag till Stena Adactum. Familjen Svedberg kliver även av Svedbergs styrelse.

Martin Hammarström

[email protected]