Revideco lämnar Jönköping

Byrån splittras i två delar.

John Jaresund och Tobias Thulin.

Revideco i Jönköping splittras upp i två delar. Revisionsdelen med två medarbetare köps av RSM Göteborg medan redovisningsverksamheten med fem redovisningskonsulter säljs till Advisorgruppen, en lokal redovisningsbyrå i Jönköping. Försäljningen och delningen tycks ha utlösts av att den auktoriserade revisorn och Revideco-delägaren  Tobias Thulin bestämde sig för att byta byrå till RSM. Detta triggade igång en försäljning även av redovisningsverksamheten.

”Det är no hard feelings. När vi etablerade oss i Jönköping var det ett sätt för oss att skapa ett brohuvud i södra Sverige. Sedan dess har vi etablerat oss i Göteborg. Vi har inga ambitioner att bygga upp något nytt i Jönköping utan fokuserar helt på Göteborgskontoret”, säger Revidecos vd Erik Emilsson.

Han uppger att Jönköpingskontoret omsatte cirka 6 Mkr under den senaste 12-månadersperioden.

Affären innebär att RSM etablerar sig i Jönköping. Verksamheten kommer att ledas av Tobias Thulin, som även blir partner i RSM Göteborg. Tobias Thulin tar med sig alla revisionsuppdragen och medarbetaren John Jaresund. De båda kollegorna har arbetat nära varandra sedan 2011.

”Vi kommer att fortsätta vara en lokal aktör, men den stora skillnaden blir att vi dessutom kommer in i ett starkt internationellt varumärke. Jag har tidigare arbetat på RSM i Göteborg, även om det hette Synneby på den tiden, och fick ett erbjudande från dem jag inte kunde säga nej till. Jag får en litet större ägarandel av RSM Göteborg än jag hade i Revideco, det ska jag inte sticka under stol med”, säger Tobias Thulin till Revisionsvärlden.

Var ska ni sitta?

”Vi sitter faktiskt kvar tillsammans med våra gamla kollegor och Advisorgruppen till en början. På sikt är ambitionen att bygga upp ett fullservicekontor med även redovisning och skatterådgivning på orten. Nu till att börja med löser vi dessa behov hos kunderna ihop med RSM Göteborg och lokala samarbetspartner, däribland Advisorgruppen”, säger Tobias Thulin.

Så du är inte igång och rekryterar medarbetare just nu?

”Inte i dagsläget, men på sikt ska vi växa. I första hand kommer vi att anställa medarbetare inom revision”, säger Tobias Thulin.

För Advisorgruppen är Revidecoförvärvet relativt stort. Advisorgruppen i Jönköping AB omsatte 8,5 Mkr senaste räkenskapsåret och bolaget har ett 15-tal medarbetare på webbplatsen. Advisorgruppen ägs av Simonssongruppen, med Stig-Olof Simonsson.

Martin Hammarström

[email protected]