”Vi vill gräva där vi står”

Grant Thorntons Anna Johnson vill fortsätta växa, men kontorsnätet är stort nog.

Anna Johnson

Grant Thorntons vd Anna Johnson vill växa vidare, men vill göra det utifrån byråns befintliga kontorsnät. Hon ser inget behov av att växa geografiskt.

”Vi finns idag på 24 orter från norr till söder och vi vill gräva där vi står”, säger Anna Johnson i en intervju i nättidningen Realtid.
Trots att rotationsreglerna gör att Grant Thornton deltar i fler upphandlingar av revision till publika bolag tror hon inte att byrån tar marknadsandelar av “the big four”.

Johnson säger sig vara nöjd med att ligga i segmentet under de fyra största revisionsfirmorna. Grant Thornton riktar framför allt in sig på entreprenörsdrivna tillväxtföretag.

”Det är just inom vårt kundsegment som vi ser att många jobb skapas och att det görs stora satsningar inom innovation och hållbarhet”, säger Anna Johnson till tidningen.

Anna Johnson, som varit chef för Grant Thornton i tre år nu, vill ha ”en holistisk syn” i kontakten med kunderna och inte enbart fokusera på ekonomiska tal.

”När vi rådger våra kunder vill vi inte stanna vid finansiella nyckeltal, utan också väga in frågor om verksamhetens syfte, medarbetarengagemang och kundnöjdhet”, säger Johnson.

Hon ser ett stort behov hos kunderna att följa med i samhällsutvecklingen och anpassa sina affärsmodeller.

”Kunderna förväntar sig att vi ska ha kunskap om det som sker i vår omvärld och på vilket sätt det påverkar deras verksamhet och affärer. Kunderna har även höga krav när det kommer till tillgänglighet och proaktivitet”, säger Anna Johnson till Realtid.

Finwire

[email protected]