”Vi behöver vara nyfikna”

PwC:s personaldirektör Katarina Roddar får Employer Branding-pris.

Katarina Roddar

PwC:s personaldirektör, Katarina Roddar är “Årets personaldirektör inom Employer Branding”. Hon tog emot priset på “Universum Awards 2018” som gick av stapeln i förra veckan.

Ur juryns motivering:

“I profileringen av företaget visar hon på den bredd och det djup av möjligheter som finns inom företaget för både den nyexaminerade ekonomen såväl för den som har varit ute på arbetsmarknaden. Vi tror att företaget under hennes ledning kommer att befästa den starka position som företaget alltid har haft som arbetsgivare”.

Roddar har gjort karriär internt på PwC och befordrades till HR direktör för ett halvt år sedan. Hon sitter i koncernledningen.

”Den här utnämningen sporrar också till att vi ska utveckla vårt Employer Branding-arbete ytterligare”, säger hon i en intervju på den egna webbplatsen.

Där säger hon även att PwC bör vara ”modiga och innovativa” för att vara fortsatt relevant som arbetsgivare.

”Vi behöver vara nyfikna och positiva till förändringarna och se vilka möjligheter de skapar för oss som företag … Vi ska satsa på nya tjänsteområden och jag tycker exempelvis att våra senaste förvärv och vår avyttring av Business Services visar på att vi vill fortsätta vara ledande inom vår bransch och utvecklas”, säger Katarina Roddar.

Hema

[email protected]