Växte snabbast två år i rad

Men nu vill Värmlandsbyrån ”skynda litet långsammare”.

Yeo Dahlström

För andra gången har redovisningsbyrån Stanza korats till Årets tillväxtbyrå i Värmlands län. Byrån grundades 2014 av Yeo Dahlström, har utvecklats snabbt och har idag 16 medarbetare. Under det räkenskapsår som slutade den 31 augusti 2019 ökade omsättningen med över 50 procent till 8,3 Mkr. Även rörelseresultatet fördubblades. Och tillväxten fortsätter för Karlstadbyrån.

”Vi har just stängt nästa räkenskapsår som slutade i augusti i år. Nu är omsättningen uppe i 11 Mkr och även resultatet ökar”, säger Yeo Dahlström.

Vad ligger bakom tillväxten?

”Vi har haft en stor tillströmning av nya kunder. Ofta kommer de på rekommendation. Ryktet om oss har spridit sig. Dessutom har vi fått in flera bra medarbetare.

Vill ni fortsätta växa?

”Ja, men jag tror att vi kommer att skynda litet långsammare under det närmaste året. Fokus just nu är att fortsätta att göra ett bra jobb för de befintliga kunderna. Det är också svårt att säga hur konjunkturen utvecklas.”

Vad har ni på senare tid gjort för att effektivisera processerna inom byrån?

”Vi har det senaste året helt digitaliserat våra interna flöden och gått över till Teams. Vi jobbar även mycket i Fortnox digitala lösningar. Vi har kvar en del kunder som kommer in med papper, men vi försöker få även de att bli mer digitala.”

För ett par år sedan köpte Stanza delar av Wints verksamhet i Hagfors. Vad jag förstår var det de kunder som inte ville följa med in i Wints heldigitala lösning som ni tog över. Kommer Stanza på sikt att ställa samma krav på kunderna som Wint?

”Det tror jag faktiskt inte. Vi tvingar inte någon kund att bli digital, jag tror att man måste lirka, förklara fördelarna med digitala arbetssätt och gå fram i små steg. Jag tror att vi kommer att ta emot papper från vissa kunder i ytterligare några år, men andelen papperskunder minskar stadigt.”

Hur lockar ni en papperskund att ta det digitala klivet?

”Huvudargumenten är att det blir enklare för dem. Det mesta kommer ju ändå till kunderna digitalt. De slipper bära på pärmar fram och tillbaka. Och de får snabbare resultatrapporter.”

Priset då? Blir det billigare?

”Vi försöker att inte använda prisargumentet. Snarare vill vi styra om vår leverans till kunden så att vi ger dem bättre stöd i andra frågor än ren redovisning”, säger Yeo Dahlström.

Intervjun gjordes vid Byrålunch, en digital och regional nätverksträff som anordnas länsvis. Bakom Byrålunch och priset Årets tillväxtbyrå står Revisionsvärlden och mjukvaruföretaget Agoy. Läs mer här.

Stanzas ledarduo Yeo Dahlström och Björn Svanegård. Foto och illustration: Stanza.

Martin Hammarström

[email protected]