Var fjärde anmälan till Revisorsnämnden är anonym

Revisionsvärlden granskar ”okynnesanmälningar” till Revisorsnämnden, som vill värna rätten att anmäla anonymt.

FAR:s generalsekreterare Dan Brännström och Revisorsnämndens nya chef Per Johansson för en het debatt om huruvida revisorer anmäls alltför lättvindigt till Revisorsnämnden, RN.

”Från norr till söder i vårt avlånga land hör jag hur revisorer plågas av uppenbara okynnesanmälningar som till råga på allt är anonyma. Det ska vara enkelt att göra en anmälan, men med hänsyn till den resursåtgång och det lidande som varje anmälan innebär måste något göras. En anmälan av en revisor ska självfallet inte kunna vara anonym, i vart fall inte visavi RN. Dessutom bör en avgift utgå för att stävja rena okynnesanmälningar”, skrev Dan Brännström nyligen på den egna tidningens Balans debattsida.

Till Revisionsvärlden säger Brännström att han allt oftare hör talas om problemet.

dan-brannstrom-hires-1
Dan Brännström, generalsekreterare FAR

”En förklaring är säkert att media på senare tid har uppmärksammat Revisorsnämndens tillsyn och därmed har fler fått upp ögonen för möjligheten att anmäla”, säger Dan Brännström.

Revisionsvärlden har tagit del av alla anmälningar som inkommit till Revisionsnämnden (RN) i år, fram till den 18 april. Det handlar om 14 anmälningar och av dem är fyra anonyma, det vill säga 29 procent. Därefter ska ytterligare två anonyma anmälningar ha kommit in och ett okänt antal underskrivna, varför andelen anonyma  möjligen har ökat ytterligare. Här är de anonyma anmälningarna som Revisionsvärlden har läst:

  • Två PwC-revisorer i västra Sverige anmäls av ”Arg skattebetalare i Karlstad” som ställer frågan om inte revisorerna borde ha uppmärksammat slarvet med överdådig representation och dåliga rutiner för attestering på kommunägda Karlstad Airport, något Revisionsvärlden uppmärksammat tidigare.
  • En revisor och delägare vid Baker Tilly i södra Sverige där anmälaren ställer frågan om revisorn verkligen borde ha lämnat rena revisionsberättelser i en bolagsgrupp i säkerhetsbranschen som senare gick i konkurs. Bland annat handlar det om hur varulager värderats.
  • Samma revisor är tre veckor senare anmäld för revisionen av ett bygg och fastighetsbolag där anmälaren bland annat siktar in sig på om aktieägartillskott borde skrivits ned.
  • Slutligen är en revisor vid Moore Stephens i västra Sverige anmäld för att tillsammans med sin hustru göra ”finansiella investeringar i miljonklassen” ihop med sina kunder.

Revisorsnämndens chef Per Johansson vill värna rätten att anmäla revisorer, även anonymt, och pekar på att EU kräver att det ska inrättas system i medlemsländerna för att skydda den som påtalar allvarliga brister i revision.

037
Per Johansson, chef Revisorsnämnden

”Denna syn ligger väl i linje med vad som kommer i uttryck i den nyligen beslutade propositionen om ett förstärkt skydd för så kallade visselblåsare”, skriver Per Johansson i Balans.

Samtidigt poängterar Per Johansson att anmälan inte är detsamma som att RN drar igång ett betungande disciplinärende.

”Det är viktigt att RN prövar substansen i de anmälningar som inkommer och utifrån denna prövning beslutar om ett disciplinärende ska inledas. I denna substantiella prövning ingår även den professionella bedömningen om det föreligger en grund för anmälan”, skriver Per Johansson till Revisionsvärlden.

RN för ingen statistik över antalet anonyma anmälningar men den övervägande delen av anmälningarna är, enligt deras bedömning, inte anonyma.

 

 

 

Martin Hammarström

[email protected]