Kommunals revisor granskas

Revisorsnämnden startar disciplinärende efter anmälan från privatperson.

Enligt Aftonbladet anmäldes PwC-revisorn den 21 januari av en privatperson som tyckte att det var märkligt att revisorn ”inte har noterat alla de oegentligheter som Aftonbladet har fört i dagen” och nämner och nämner spritfester, resor för ledningen och boende på olika lyxhotell runt om i världen. Anmälaren menar vidare att det är ”märkligt att inte revisorn har slagit larm om detta, då våra (medlemmarnas) pengar på detta sätt???????????????????????????????????? svindlats bort”.

Revisorsnämndens avdelningsdirektör Maria Monthure skriver i ett mejl till Revisionsvärlden att granskningen är i ett inledande skede men bekräftar att hon besökt PwC i Stockholm, där den anmälda revisorn arbetar som ansvarig för affärsområdet Ideell sektor.  Enligt Aftonbladet är det både revisorns uppdrag i Kommunal och i fackförbundets krogbolag Lyran som nu granskas.

År 2014 hade PwC sammanlagt 436 000 kronor i intäkter från Kommunals krogbolag, enligt tidningen. Drygt 111 000 handlade om skatterådgivning.

Efter denna artikels publicering har PwC:s revisionsberättelse för krogbolaget Lyran (2015) offentliggjorts. Där kritiserar revisorerna Lyrans styrelse på ett antal punkter. Dit hör bristfällig dokumentation i stora projekt, otillräcklig ekonomisk uppföljning av både restaurangverksamhet och byggprojekt, dyra tjänsteresor med oklart syfte samt höga representationskostnader med bristfällig eller obefintlig dokumentation. Se Kommunals pressmeddelande.

 

Martin Hammarström

[email protected]