Revisor polisanmälde 24Mas styrelse

KPMG-revisor hoppade av skandalbolaget, nya revisorn från EY lämnar oren revisionsberättelse.

Det omstridda 24Mas, med närmare 900 aktieägare, har nyligen hållit årsstämma för 2014. Årsredovisningen var så försenad att Bolagsverket hotade med tvångslikvidation, men bara ett par dagar före beslutet skulle verkställas lyckades 24Mas genomföra stämma.

Storägaren trumfade genom ombud igenom att styrelsen och vd beviljades ansvarsfrihet, trots en oren revisionsberättelse där ansvarsfrihet varken tillstyrks eller avstyrks och förslaget till vinstdisposition avstyrks. Enligt uppgifter till di.se är storägaren är en svensk bosatt i Schweiz.

24Mas tidigare revisor, Magnus Jacobsson på KPMG i Stockholm, polisanmälde styrelsen och vd innan han lämnade sitt uppdrag i oktober. Han hade då flera gånger begärt att få se räkenskaperna, bokföring och årsredovisning, utan att få nå24mas-header-logo got gehör.

”Frånvaron av sådant underlag har också inneburit att det uppkommit misstanke om bokföringsbrott vilket vi påtalat för styrelsen”, skriver revisorn till Bolagsverket när han hoppade av, enligt di.se.

Före stämman i april hade hela styrelsen avgått och nu valdes tre nya ledamöter som ska ta ansvar för bolaget som en gång värderades till miljardbelopp.

Den nya styrelsen består enligt di.se av en 74-åring som nyligen vräktes från sin lägenhet. Mannen har skulder på sammanlagt 185 000 kronor och är tilldelad en god man. Den andre ledamoten, tillika ny vd, är 66-åring som i fjol greps och dömdes för rattfylleri. Di har vid ett flertal tillfällen sökt den nya vd:n utan att lyckas.

Till styrelseordförande valdes en 70-åring som inte har några andra uppdrag i näringslivet.

”Jag vill inte säga någonting”, säger den nya styrelseordföranden till di.se, men berättar i alla fall att de nya styrelseledamöterna är gamla kontakter till honom.

Ny revisor i 24Mas är sedan den 7 mars i år Christian Borg på EY i Stockholm. Han har alltså startat sitt uppdrag med att skriva en oren revisionsberättelse för 2014.

24Mas blev ökänt när det 2010-2012 lockade småsparare att köpa aktier för mellan 8 och 26 kronor, aktier som såldes av storägaren Stockhouse som köpt dem i riktade nyemissioner för bland annat 1 öre styck. Dagen Industri har tidigare uppgett att Stockhouse, ägt av en schweizisk stiftelse, kan ha tjänat cirka en halv miljard kronor på affärerna.

Den 30 maj är det tänkt att 24Mas ska hålla bolagsstämma för att klubba igenom årsredovisningen för 2015, som ännu inte är klar.

Martin Hammarström

[email protected]