Värdepappershandel i bolag OK enligt RN

Revisorsnämnden ger klartecken för Malmörevisor att förvalta aktier i bolag tillsammans med syskon.

En revisor vid PwC i Malmö har fått klartecken från Revisorsnämnden att vara delägare och styrelseledamot i ett bolag som förvaltar börsnoterade aktier till ett värde om sju-tio miljoner kronor. Förvaltningsbolaget tillhörde revisorns far som avled i fjol. Bolaget ärvdes av revisorns mor, som nu vill ge bolaget i gåva till revisorn och hans bröder. Eftersom affärsverksamhet vid sidan jobbet är ett känsligt ämne för revisorer har Malmörevisorn begärt förhandsbesked om saken från Revisorsnämnden. I ansökan poängterar revisorn att det inte kommer att vara tal om någon värdepappershandel på daglig basis i bolaget och att bolaget ska följa PwC:s oberoendepolicy, som förbjuder innehav av värdepapper i klientbolag.

RN ger grönt ljus (dnr 2016-498) och pekar på att omfattande affärsverksamhet vid sidan av revisionen kan vara ett hot mot revisorns opartiskhet men att verksamheten i värdepappersbolaget, som den bedrivs idag, inte är så omfattande att det strider mot lagen.

 

Martin Hammarström

[email protected]