Vatikanen stoppade PwC-revision

Revisionsjätten i centrum för kardinalers maktkamp.

PWC anlitades i december av Vatikanens relativt nyinrättade ekonomisekretariat för att revidera bokföringen i Vatikanens 120 myndigheter. Men revisionen avbröts den 12 april av det mäktiga statssekretariatet, som är Vatikanens centrala samordningsorgan. Enligt den katolska nyhetsnyrån CNA:s källor har den mäktiga kardinalen Pietro Parolin i ett brev påstått att PwC inte följde korrekta rutiner. Ekonomisekretariatet chef, kardinal George Pell, ska ha blivit överraskad av statssekretariatets intervention och hoppas att ”PwC:s arbete snart kommer att återupptas efter diskussion och klargöranden”.

Turerna kring den uppskjutna revisionen avslöjar en pågående maktkamp inom Vatikanens väggar om de nyinrättade organen för ekonomi och finanskontroll. Statssekretariatet sägs kämpa för att upprätthålla sin centrala position inom kurian (Vatikanens förvaltning) men har fått konkurrens i samband med inrättandet av ekonomisekretariatet 2014. Tanken är att ekonomisekretariatet ska ha den samlade finansiella översikten över all verksamhet i Vatikanstaten och den Heliga stolens institutioner. Det sägs också att påven Franciskus stegvis har velat minska statssekretariatets makt.

När det gäller den uppskjutna PwC-revisionen har statssekretariatet betonat att Vatikanen är en suverän stat och inget företag och att det därför inte är lämpligt att dess finanser utsätts för utomstående granskning.

Kardinal Pells linje går ut på att förena finansiell transparens med Vatikanstatens och Katolska kyrkans självständighet. Internstriden har beskrivits som det första bakslaget för påven Franciskus kuriareform.

 

 

Martin Hammarström

[email protected]