Utbildning på distans ökade FAR:s intäkter

Men antalen medlemmar fortsätter backa.

Branschorganisationen FAR har ökat sina intäkter genom att sälja utbildningar, främst i form av onlinekurser. Det framgår av den senaste årsredovisningen.

FAR ökade omsättningen med 12 procent till 176 miljoner kronor för det brutna räkenskapsåret som avslutades sista april 2022. Branschorganisationen gjorde samtidigt ett resultat på strax över 6 miljoner, en minskning med 9 procent jämfört med föregående verksamhetsår.

Under året ökade FAR sina utbildningsinsatser med 20 procent. Det handlar om närvaro vid 340 tillfällen i klassrum samt utbildning på nätet. Antalet utbildade steg med 30 procent. Men medan intäkterna steg ökade också kostnaderna vilket alltså netto har gett lägre vinst.

Antalet medlemmar sjönk till drygt 5000. Främst är det auktoriserade redovisningskonsulter som har minskat. Samtidigt har medlemsnöjdheten ökat med 4 procentenheter till 66 procent, enligt årsredovisningen.

Under året upphörde tidningen Resultat på grund av minskade intäkter. Istället fokuseras mer på nyhetsförmedling i FAR:s: övriga kanaler, som tidningen Balans, framgår det av förvaltningsberättelsen. Speciella insatser har också gjort på grund av pandemin, där branschorganisationen har försökt att stötta medlemmar med ekonomiska svårigheter på grund av corona.

Finwire

[email protected]