”Ta betalt för krisrådgivningen”

Vismas branschexpert Jan Söderqvist tror på fortsatt hög efterfrågan på rådgivning, även efter pandemin.

Jan Söderqvist

I en medlemsenkät från Srf konsulterna svarar 6 av 10 redovisningskonsulter att coronakrisen gett dem fler uppdrag. Det tyder på att stor efterfrågan på krisrådgivning.

Vismas och utbildningsföretaget Panalitix branschexpert Jan Söderqvist tror inte att efterfrågan på rådgivning kommer att avta, även om pandemin ebbar ut.

”Landskapet har förändrats. Kunderna vill ha mer kontakt med byråerna, så byråerna är fullt sysselsatta med att ta hand om rådgivningen. Antingen ringer kunderna, eller så ringer byråerna själva upp företagarna”, säger Jan Söderqvist till tidningen Balans.

Han anser att den ökade rådgivningen leder till flera frågor för både redovisnings- och revisionsbyråer. Är det revisorn eller redovisningskonsulten som ska vara rådgivare? Ska byrån ha särskilda rådgivare? Vem är kundansvarig?

Jan Söderqvist anser inte att man som byrå ska vara rädd för att ta betalt för rådgivningen.

”Revision- och redovisningsverksamheterna är också affärsdrivande verksamheter med ansvar för anställda. Jag tror att det finns en allmän ökad förståelse bland företag just i coronakrisen att vi alla sitter i samma båt och måste värna om våra intäkter så långt som möjligt”, säger Jan Söderqvist till Balans.

Om inte revisions- och redovisningsbranschen lyckas öka rådgivningen till företagen ser han andra aktörer, som banker som är villiga att ta rollen som rådgivare.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se