”Bra att vi får göra rätt för oss”

Grant Thorntons styrelseordförande Lena Möllerström Nording om Faludomen.

Grant Thorntons styrelseordförande Lena Möllerström Nording tar bladet från munnen om den omtalade Faludomen. Som Revisionsvärlden skrivit tidigare dömdes kontorschefen i Falun nyligen att betala skadestånd om 1,1 miljoner kronor plus ränta till förre arbetsgivaren PwC, samt en del av PwC:s rättegångskostnader. Revisorn är personligen ansvarig, men Grant Thornton har stött kontorschefen i processen. Byrån bekräftar i nättidningen Realtid att den står för advokatkostnaderna och kommer att betala hela skadeståndet. Beslutet att inte överklaga var dock inte självklart.

”Vi övervägde verkligen hur vi skulle göra, men bestämde oss för att rekommendera revisorn att inte överklaga domen”, säger Lena Möllerström Nording till Realtid.

PwC:s chefsjurist Anna Maria Kjellström har tidigare sagt att Faludomen tillsammans med en annan dom med PwC-koppling från Lund har betydelse för utvecklingen av rättspraxis vid liknande byråbyten där kunder följer med. Möllerström Nording är tveksam.

”Vi tror inte att den här domen kommer att påverka praxis eller att det skulle ha ett värde att överklaga ur den synpunkten. Vi menar att det här fallet innehåller för många speciella omständigheter för att man ska kunna dra några generella slutsatser för rättstillämpningen”, säger Lena Möllerström Nording till Realtid.

Hon pekar på att chefen i Falun var director när han rekryterades från PwC, inte partner.

”Vi tycker att det är stor skillnad mellan delägare och vanliga anställda, det är en av anledningarna till att vi från början inte gick med på PwC:s krav fullt ut”, säger Lena Möllerström Nording.

Hon tycker att kostnaden för att ta över de 96 kunderna till sist blev rimlig och att det att bra att Grant Thornton får göra rätt för sig. Hon tillstår att förhandlingarna med PwC inte blev bra.

”Vi har haft andra övergångar och normalt sett har vi en bra dialog där vi brukar komma överens. I det här fallet var det en del olyckliga omständigheter. Sen rörde sig om en icke-partner. Vårt synsätt är att man inte ska ha för stränga avtal mot sina medarbetare som inte är delägare”, säger Lena Möllerström Nording till nättidningen.

 

Martin Hammarström

[email protected]