”För svårt att återvända till revision idag”

Revisorsinspektionen vill förenkla för ex-revisorer att återgå till byrån.

Per Johansson

Efter förslagen om förändrade utbildningskrav (se tidigare artikel) har Revisorsinspektionens chef Per Johansson nya idéer för att stävja utvecklingen mot allt färre revisorer. På ett seminarium på branschorganisationen FAR på måndagen öppnade Per Johansson för att se över regler som försvårar för ex-revisorer att återgå till yrket. Det kan handla om att låta arbete vid exempelvis en ekonomiavdelning räknas som vidareutbildning om en före detta revisor åter vill bli auktoriserad. Det kan även handla om att nya regler för revisorsexamen när det gäller avhopparna. Idag finns en grupp äldre godkända och auktoriserade revisorer som aldrig avlagt högre revisorsexamen. Dessa är tvungna att skriva provet om de lämnar yrket men vill återgå till revisionen efter ett antal år. De revisorer som avlagt examen behöver däremot inte skriva om provet i samma situation. Det är med andra ord olika regler beroende på när revisorn fick sitt godkännande eller sin auktorisation.

”När vi ser en ny revisorsroll framför oss måste vi även ha en bredare kompetensförsörjning och även lättare att komma tillbaka till yrket. Det är litet för svårt idag”, säger Per Johansson.

Han noterar även att många unga revisionsmedarbetare bara nosar på yrket.

”Många slutar på byrån efter 1-2 år, inte minst kvinnor. Det är en oroväckande tendens. Prognosmakarna säger att det kommer att vara en hög efterfrågan på revision även i framtiden. Digitaliseringen kommer att ändra arbetsuppgifterna, men inte minska antalet revisorer”, säger Per Johansson.

För att locka dessa tillbaka unga avhoppare till yrket skulle erfarenheter på ekonomiavdelning kunna bli meriterade om de återvänder till revision. Idag lär sig en revisorsassistent yrket under flera år på byrå, erfarenheter från ekonomiavdelning räknas inte som merit vid auktorisation.

Budskapen tog emot positivt av FAR:s generalsekreterare Dan Brännström. I likhet med Per Johansson oroas Brännström av att antalet auktoriserade och godkända revisorer minskar och är nere i 3300 personer.

”Det var strax över 4000 när revisionsplikten slopades. Vi ska vända detta nu när revisorn får en bredare roll. Jag skulle gärna se 5000 auktoriserade revisorer”, säger Dan Brännström.

Läs även: Nordeas finanschef lockas åter till EY.

Martin Hammarström

[email protected]