Succé för rimmande revisor

Applåder när revisionsberättelsen lästes på vers.

Lars Erik Engberg

Hallå där Lars Erik Engberg, auktoriserade revisor på Moore Stephens Allegretto i Stockholm, som vid Sveriges läkarförbunds fullmäktigemöte nyligen läste upp revisionsberättelsen på vers.

Hur reagerade läkarna på din rimmande revisionsberättelse?

”De var en fantastisk reaktion – de ville inte sluta applåderna!”

Hur hade du förberett dig?

”Jag hade en bas, några rader, när jag gick till årsmötet, men skrev stora delar där för att kunna fånga upp saker som sades på mötet, bland annat i förbundsdirektörens anförande. Men jag ska erkänna att jag var litet osäker på hur de skulle ta emot det. Det här var första året för mig som revisor i Läkarförbundet och första fullmäktigemötet.”

Har du skrivit revisionsberättelser på vers tidigare?

”Ja, det har jag gjort, ofta har det varit i förbund eller andra icke vinstdrivande organisationer. Första gången var det i Svenska Orienteringsförbundet.”

Det låter som om du kommer att göra det igen?

”Jag har svårt att låta bli, oftast blir det mycket uppskattat.”

Ser du någon risk att formen tar över innehållet, att revisionsberättelsen reduceras till underhållning?

”Du menar: upphöjs till den underhållning den faktiskt är … skämt åsido, den risken ser jag absolut. Jag tänker att åhörarna, i detta fallet läkare, är intelligenta människor. De förstår att även om revisonsberättelsen framförs på detta sätt så är det bakomliggande arbetet seriöst.”
Här är Engbergs revisionsberättelse för Sveriges läkarförbund:

Rapport från revisorerna

Revisionsberättelsen är lång i år, så det här kommer nog att ta en stund
Dessutom har ni nya yrkesrevisorer här i Sveriges läkarförbund
Revisionsberättelse på rim – kan kanske låta lite ”pretto”
Men inte när vi kommer från Moore Stephens Allegretto
Vi är nya i ett förbund med traditioner från 1903
I en värld där normer och kulturen ändras gäller det att hänga med

Det krävs tid för reflektion när en historisk självklarhet helt plötsligt blir till Nej.
Saker som historiskt gått bra – är inte längre okej.
Ledningen förefaller vara följsam till dagens nya trender
Vänt på många stenar, och sett till att saker händer

Med nya ögon har vi ställt tusen, tusen frågor
Förmodligen betraktas vi som … – som sommarns värsta plågor

Vi har mötts med ödmjukhet, förståelse och väldigt positiva attityder
Är nåt fel så rättas det, ingen prestige och inga plattityder

Och vi revisorer har granskat siffror, interna kontroller och demokratiska processer
Hur genomförs besluten? Finns det olämpliga excesser?

Vi stöttar i att skapa stramhet och kontroll
Det finns en löpsedelsrisk överallt – hoten kommer från alla håll

Vi granskar förbundets tillämpning av redovisningsprinciper
Ja, det handlar om rättvisande finansiella rapporter som människor begriper
Vi granskar och ger råd till cirkusens artister
Hjälper till att slipa bort eventuella brister

Så årsredovisningen ger en rättvisande bild till hands
Vi tillstyrker därför att fullmäktigemötet fastställer resultatet och balans

Styrelsen har styrt sin skuta mellan alla grynnor, alla skär
Navigerat väl och långsiktigt – och nu så står vi här

En besättning, ett team med artister – och med Heidi fram i fören
Tillstyrker vi ansvarsfrihet för styrelsen och cirkus… eh… förbundsdirektören

Martin Hammarström

[email protected]