Emilkraft öppnar för dubbel revision

Oppositionsrådet vill ha en kommunalt utsedd revisor till föreningen Emilkraften i Mariannelund.

Oppositionsrådet i Eksjö kommun, Diana Laitinen Carlsson (S), gör i Smålands-tidningen ett utspel om revision av den ekonomiska föreningen Emilkraften, där kommunen är en av huvudmännen.

Föreningen har sedan 2014 inte längre en kommunalt utsedd revisor, trots att det står angivet i föreningens stadgar att sådan ska finnas. Istället har föreningen sedan 2014 valt att ha en egen revisor, men vem detta skulle vara framgår inte av databasen Retriever.

På Emilkraften är man öppen för att granskas även av en kommunal förtroendevalt revisor.

”Det har vi absolut ingenting emot. Vi ville ha en ekonomisk revisor som valdes av föreningen men om kommunen vill tillsätta en lekmannarevisor som granskar det vi gör utifrån deras uppdrag tycker vi att det är jättebra, säger Robert Glader, verksamhetsledare på Emilkraften, till Smålands-Tidningen.

Han är dock noga med att föreningen inte självt ska bekosta kommunens extra revision. Eksjös förtroendevalda revisorer biträds till 2018 av Deloitte, som även reviderar de kommunala bolagen. Eksjös revisionskostnader uppgick i fjol till 1,2 miljoner kronor.

emilkraften 3271611283

Martin Hammarström

[email protected]