Seger för KPMG i HQ-målet

Det blev seger för KPMG och den tidigare styrelsen när domen i det jättelika HQ-målet meddelades på torsdagen. HQ AB, ett bolag helt inriktat på processen, hade yrkat på ett skadestånd på 3,2 miljarder. Med ränta stod cirka 5 miljarder kronor på spel.

Stockholms tingrätt skriver i domen att det visserligen har förelegat allvarliga brister i HQ Bank, de ansvariga borde ha förstått det och har varit oaktsamma. Ändå slipper de skadestånd. Stockholms tingsrätt skriver “tillräckligt samband mellan konstaterad oaktsamhet och skadan föreligger inte och skadeståndsmålet har därför ogillats”.

Bristerna har särskilt gällt årsslutet 2009 och bankens värdering av optioner. Optioner övervärderades med 131 miljoner kronor 2008 och 492 miljoner kronor 2009, anser rätten. Detta har inte uppmärksammats varför redovisningen för 2009 varit bristande.

Styrelsen i banken och revisorerna på KPMG borde ha förstått detta, men det räcker alltså inte för skadestånd.

KPMG;s advokat Torgny Wetterberg är i stort nöjd med domen, men förvånas över kritiken när det gäller revisionen.

”KPMG delar inte den kritik som riktats mot revisionen. KPMG anser att revisionen utförts korrekt. Revisorsinspektionen har i två tidigare beslut samma uppfattning som KPMG”, säger Torgny Wetterberg till Realtid.

Förlorarna har inte bestämt om de tänker överklaga domen, som är över 2 500 sidor lång.
“Vi är naturligtvis besvikna på utfallet men det är bra att tingsrätten konstaterat att de allvarliga bristerna som HQ påstått i målet i allt väsentligt förelåg”, skriver Christer Sandberg, styrelseordförande och storägare i HQ AB, till SvD.

Dan Brännström, generalsekreterare för branschorganisation FAR, anser att utgången var väntad.
”Tingsrätten framför kritik, men de menar att bristerna inte varit av sådan omfattning och att det heller inte finns ett tillräckligt orsakssamband mellan bristerna och att Finansinspektionen valde att stänga banken 2010”, säger Dan Brännström till SvD.
Dan Brännström upprepar att det behövs en oberoende HQ-kommission som i lugn och ro granskar hela fallet, inklusive Finansinspektionens agerande när den stängde HQ Bank 2010.

Martin Hammarström

[email protected]