Ny seger för Grant Thornton mot BDO-avhoppare

Målet går inte upp i Arbetsdomstolen.

Grant Thornton på Sveavägen i Stockholm

Det var rätt av Grant Thornton att avskeda en trio delägare för illojala planer. Det står klart sedan Arbetsdomstolen meddelat att ärendet inte får något prövningstillstånd efter att de tre överklagat tingsrättens dom från mars tidigare i år.

Enligt tingsrättens dom planerade de tre medarbetarna att försöka förvärva verksamheten i Nyköping för två års sedan genom att bedriva verksamhet i samma lokaler som tidigare, samtliga anställda och kunder skulle följa med. Huruvida man senare planerade att ansluta sig till någon annan byrå framgår inte av domen.

När Grant Thortons ledning i Stockholm fick nys om planerna uppstod en förtroendekris. Trion avskedades under hösten med hänvisning bland annat till illojalt beteende. Även partneravtalen sades upp, vilket är föremål för en separat tvist.

Trion krävde skadestånd på sammanlagt cirka 2,6 miljoner kronor. När Arbetsdomstolen inte beviljar prövningstillstånd innebär det istället att de ska betala revisionsjättens rättegångskostnader på 1,4 miljoner kronor.

Trion hade erbjudit Grant Thornton 10,1 miljoner kronor för Nyköpingsverksamheten och det priset var enligt tingsrätten inte marknadsmässigt utan ”grundar sig på illojala överväganden”.

Tingsrätten skrev bland annat i domen att en önskan att förvärva en verksamhet från arbetsgivaren i sig inte måste vara illojal. Men Nyköpingstrion var delägare sedan många år, och en av dem tidigare vice vd, varför Grant Thornton har kunnat ställa större krav på lojalitet på dem än på de flesta andra anställda.

Finwire

[email protected]