Grant Thornton prickat för rådgivning

Revisorsinspektionen: Äktenskapsförord och testamenten inget för revisionsbyrå.

Grant Thornton

Grant Thornton tilldelas en erinran av Revisorsinspektionen, tidigare Revisorsnämnden, för att ha tillhandahållit rådgivning i frågor om äktenskapsförord och testamenten.

Grant Thorntons bjöd in till ett seminarium där familjerättsliga frågor skulle avhandlas och myndighetens tipsades om programmet av en verksam jurist. Denne reagerade på att ”revisionsbyråer i allt större omfattning breddar sin verksamhet” och börjat sälja rent juridiska tjänster som inte hör hemma på en revisionsbyrå, menade juristen.

Enligt de uppgifter Grant Thornton lämnat till Revisorsinspektionen (RI) ges familjerättslig rådgivning för att kunna beakta ekonomiska konsekvenser och det enbart som del i rådgivning som har naturligt samband med revisionsverksamhet, t.ex. skatterådgivning. Att inte handla på detta sätt skulle kunna leda till att viktiga ekonomiska konsekvenser bortses ifrån, vilket skulle leda till mindre kvalitativ rådgivning.

Revisorsinspektionen slår dock fast att Grant Thornton ägnat sig åt “kvalificerad familjerättslig rådgivning som inte kan anses ha ett naturligt samband med revisionsverksamhet”, vilket strider mot 10 § revisorslagen.

Av beslutet framgår att sådant som enligt förarbetena till 10 § revisorslagen skulle kunna ha naturligt samband med revisionsverksamheten är t.ex. utbildning i revision eller beskattning och redovisning.

”Vi har tagit emot beskedet från RI men har ännu inte analyserat det djupare.  Det behöver vi göra för att ge besked om hur vi ser på beslutet och om vi vill ta ärendet vidare”, säger Lisbeth Larsson, informationschef på Grant Thornton.

Vida Tenhunen Salehi

[email protected]