SD-revisor i blåsväder

Antedaterade årsredovisning - räddade Sverigedemokraternas partitoppar.

Ur SD-bolaget Blåsippans årsredovisning för år 2012.

Expressen har i en rad artiklar granskat Sverigedemokraternas olika bolag. Bland annat har riksdagsledamoten Martin Kinnunen, som var styrelseledamot i partiets mediebolag Samtid & Framtid, dömts för bokföringsbrott. Nu skriver Expressen om ägarbolaget Blåsippan AB som partiet använde bland annat för köpa ut den förre partitoppen Erik Almqvist. Almqvist fick miljonbelopp för att han skulle lämna sin plats i riksdagen efter den så kallade järnrörsskandalen.

Blåsippan likviderades i januari i år, men enligt Expressen är årsredovisningen för 2012 upprättad och fastställd efter datumet som angivits till Bolagsverket. Sommaren 2013, några månader efter mångmiljonutbetalningen till Erik Almqvist, skulle Blåsippans styrelse hålla bolagsstämma och upprätta en årsredovisning senast den sista juni som lagen kräver. Men SD:s partitoppar lyckades aldrig samla sig till någon bolagsstämma.

Bolagets revisor, som då var godkänd men nu är auktoriserad, tog då fram en årsredovisning där det anges att årsstämma hölls den 28 juni (ändrat till den 20 juni i den årsredovisning som Revisionsvärlden läst). Revisorn skickade i mitten av juli 2013 över årsredovisningen till Björn Söder som då var partisekreterare i SD och satt i styrelsen för Blåsippan. I en mejlkonversation som Expressen publicerar reagerade Söder på de påhittade uppgifterna i dokumenten.

”På sista sidan refereras till årsstämma den 28 juni. Vi har inte haft någon årsstämma den 28 juni. Hur gör vi?”

Revisorn, som driver en mindre byrå i Skåne, hade då gått på semester så en kollega till honom på förklarade:

”I sådana här lägen där kunden inte har inkommit med materialet i tid och för att bolaget ska slippa förseningsavgift samt påpekan i revisionsberättelsen så bak daterar vi d.v.s. i detta läge till den 28 juni. Detta görs även på årsstämmoprotokollet. Handlingarna måste sedan vara inkomna till Bolagsverket innan den siste juli.”

Revisionsbyrån påtalade också för Söder att de inte tänkte rädda sin klient genom antedatering igen.

”Vill dock uppmärksamma er på att detta är sista året vi kan göra så här då nya rutiner och kvalitetssystem införs nu under hösten så denna möjlighet finns inte längre framöver”, skriver kollegan.

Dagen därpå skickade Söder vidare dokumenten till resten av partiledningen som satt i styrelsen för Blåsippan. Expressen citerar:

”Bolaget sköts idag inte bra då vi alla är upptagna med annat och vi måste ha en styrelse som sköter det och framförallt ser till att hålla sina möten när de skall hållas. Jag kommer att ta kontakt med Jimmie angående detta.”

Enligt Henrik Lundin, strategisk ekorevisor på rättsenheten på Ekobrottsmyndigheten, kan det vara brottsligt att antedatera bolagshandlingar.

”Det är en grundläggande regel att man på något sätt ska tala om när en viss situation inträffar, till exempel att man inom sex månader från utgången av räkenskapsåret ska hålla en ordinarie bolagsstämma … Beroende på vilka omständigheter som är aktuella skulle det möjligen kunna vara osant intygande eller brukande av osann urkund om beslut om fastställelse utvisar ett felaktigt datum”, säger han till Expressen.

Björn Söder, som i dag är andre vice talman i riksdagen, skriver nu i ett mejl till Expressen:

”Jag minns inte riktigt detta då det är många år sedan, men är det så som du redogör för så skulle jag tro att vi utgått från revisorns rekommendation och trott att det är ganska brukligt att göra på detta sätt. Skulle misstänka att andra företag gör på liknande sätt i liknande situationer.”

Varken Revisionsvärlden eller Expressen har kunnat nå revisorn. När Expressen ringer upp personen som skötte en antedateringen av Blåsippans årsredovisning, en kvinna som lämnat byrån, hänvisar hon till sin tystnadsplikt. När Expressen säger att hennes del i mejlkonversationen med partitopparna kommer att publiceras hotar hon reportern:

Kvinnan: ”Du kommer att råka väldigt illa ut!”

Reportern: ”Hotar du mig?”

Kvinnan: ”Jag kommer att anmäla dig.”

Reportern: ”Du sa att jag kommer att råka väldigt illa ut.”

(Kvinnan lägger på luren).

 

Martin Hammarström

[email protected]