Nya RN-chefen i blåsväder

Beklagade DN-granskning i mejl till före detta kollega.

Dagens Nyheter, DN, har i flera artiklar skrivit om hur Ulf Bengtsson, riksrevisor Riksrevisionen, försökt påverka myndighetens granskning av Skånes landshövding Margareta Pålsson. Detta trots att ärendet inte låg på hans eget bord och att han varit inkopplad i ärendet i en tidigare roll som generaldirektör på Arbetsgivarverket.

Under arbetet med granskningen tog DN kontakt med nya chefen för Revisorsnämnden Per Johansson för att reda ut vilka regler och etiska riktlinjer som gäller för revision.
Per Johansson, som tillträdde i februari och tidigare arbetade på Riksrevisionen, sade att han kände till fallet med Länsstyrelsen i Skåne och avböjde därför att svara på DN:s frågor. I stället hänvisade han till sin chefsjurist Adam Diamant.

”Jag har tidigare varit chef på Riksrevisionen så det är kanske inte så lämpligt att jag går in i det ärendet så att säga, av oberoendeskäl”, sade han till DN.

Några dagar senare har Per Johansson en mejlkonversation med Gina Funnemark som är granskningschef på Riksrevisionen. Det är då en vecka kvar till DN:s första publicering. I mejlkonversationen, som DN tagit del av, beklagar sig Gina Funnemark över att hon har mycket att göra. Johansson svarar:

“Hej Gina, Jo det mycket! DN har även jagat oss i Skånefallet. Trist men det ebbar väl ut nu när [ansvarig revisor] slutar får vi hoppas.”

När DN konfronterar Johansson med mejlväxlingen tillstår han att den är olämpligt att skriva att det är trist att en myndighet granskas av media.
”Det är ju olyckligt formulerat i det här meddelandet. Det är mer ett utryck för en personlig omtanke. Det har inget att göra med det yrkesprofessionella kring revision och granskning”, säger han till DN.

Per Johansson intygar också att han inte har haft några andra kontakter med Riksrevisionen om DN:s granskningsarbete.

Martin Hammarström

[email protected]