Så snabbt ökar ekonomlönerna

Civilekonomer "väljer och vrakar bland jobben".

Ulrika Wallén. Foto Jann Lipka.

Ekonomlönerna stiger i rask takt. Det framgår av fackförbundet Civilekonomernas senaste löneenkät där 11 000 medlemmar svarat. Medellönen hamnar på 52 911 kronor vilket är en uppgång med 3,8 procent jämfört med fjolårets siffror.

”Många av våra medlemmar kan välja och vraka mellan jobben. Det sätter förstås också sina spår på lönerna”, säger Ulrika Wallén, utredare på Civilekonomerna i ett pressmeddelande.

Mycket talar för att efterfrågan och den positiva löneutvecklingen för ekonomer kommer att hålla i sig.

”Det gäller särskilt för dem som kommit en bit i karriären. SCB:s senaste Arbetskraftsbarometer visar att arbetsgivarna får allt svårare att rekrytera erfarna ekonomer”, säger Ulrika Wallén.

Civilekonomernas senaste löneenkät genomfördes december 2017. Den kartlägger medlemmarnas löner när det gäller vanliga titlar och förbundet har även tagit fram siffror särskilt för revisions och redovisningsbranschen. Snittlön för en civilekonom anställd i revisionsföretag uppgår nu till 39 698 kronor, vilket kan jämföras med 38 663 kr i motsvarande undersökning för ett år sedan. Ingångslönen på byrå är i snitt 26 591, vilket kan jämföras med 25 985 kr i fjol.

Ekonomjobb i urval, månadslöner SEK

(Siffror i parentes avser föregående års löneenkät)

 1. CFO: 91 074 kr (91 129)
 2. Försäljningschef: 75 142 kr (75 130 kr)
 3. Ekonomichef: 62 835 kr (60 237 kr)
 4. Redovisningschef:  59 014 kr (57 385)
 5. Managementkonsult: 58 750 kr (56 074)
 6. Controller nära företagsledningen 51 884 (51 379)
 7. Företagsrådgivare 50 547 (48 137)
 8. Controller 48 074 (46 988)
 9. Redovisningsekonom 35 984 (35 239)
 10. Revisorsassistent 30 344 (29 424)
Källa: Civilekonomernas löneenkät, se fler titlar här.

Löner i revisions- och redovisningsbranschen

Medellön för olika titlar, anställd i revisionsföretag, månadslön i SEK

 1. Managementkonsult: 59 702 (51 508)
 2. Auktoriserad revisor: 53 856 (53 954)
 3. Företagsrådgivare: 48 867 (för litet antal svarande)
 4. Auktoriserad redovisningskonsult: 38 988 (37 203)
 5. Ekonom: 32 557 (26 782)
 6. Revisorsassistent: 30 209 (29 289)
 7. Redovisningsekonom: 29 858 (28 697)
Källa: Civilekonomernas löneenkät

Medellön i olika regioner, anställd i revisionsföretag, månadslön i SEK

 1. Storstockholm: 42 772 (45 326)
 2. Storgöteborg: 40 267 (40 816)
 3. Malmö/Lund: 38 375 (35 746)
 4. Mellersta Sverige: 37 139 (36 237)
 5. Södra Sverige (exklusive Malmö/Lund, Göteborg): 35 958 (35 273)
 6. Norra Sverige: 34 863 (33 502)
Källa: Civilekonomernas löneenkät

 

 

Martin Hammarström

[email protected]