Så rekryterar byrån invandrare

”Grundkompetensen mellan länder är enormt lik.”

Charlie Hansson

På FAR:s branschdagar i veckan diskuterades hur invandrare kan bli en av lösningarna på revisions- och redovisningsbranschens personalförsörjningsproblem. Magnus Berg, integrationsansvarig på fackförbundet Ledarna, anser att byråerna har mycket att vinna på att sätta sig i hur utbildning, redovisningsyrket och ekonomifunktionen fungerar i stora flyktingländer som exempelvis Syrien. Detta för att lättare och bättre kunna rekrytera invandrad kompetens.

”Det är slående hur man i debatten fokuserar på invandrarna, det är de som ska anpassa sig. Den som anpassar byrån bara litet grand har en jättechans att hitta bra kandidater. Grundkompetensen i er bransch är enormt lik mellan olika länder”, säger Magnus Berg.

Han fick medhåll av it-entreprenören Charlie Hansson, Chas Visual Management.

”Det första vi gjorde när vi såg flyktingvågen (från Syrien, RV:s anmärkning), var att kolla upp vilka programmeringskurser som fanns på universitetet i Damaskus. Vi lade ut en uppmaning på vår webbplats att alla som läst dessa ska höra av sig till oss”, säger Charlie Hansson, som dock tillstår att han inte fick in så många ansökningar genom sitt initiativ.

EY:s HR-direktör Agneta Strandberg tipsar om Jobbsprånget, ett praktikprogram som erbjuder fyra månaders praktik till nyanlända akademiker. Det drivs av IVA med finansiering av Wallenbergstiftelserna.

”Det har varit ett väldigt bra verktyg för oss”, säger Agneta Strandberg.

Martin Hammarström

[email protected]