Fortnox ökar vinsten

Marknadsoffensiv mot redovisningsbyråer lyfte orderingången.

Nils Carlsson

Mjukvarutillverkaren Fortnox redovisade en rekordvinst på 15,6 miljoner kronor under årets första kvartal (6,1) på en omsättning om 61,6 miljoner kronor (39,5). Företaget fick 15 000 nya kunder under perioden, vilket kan jämföras med totalt 40 000 under hela fjolåret.

Orderstocken ökade ytterligare och uppgick vid periodens slut till 180 Mkr jämfört med 130 Mkr samma period förra året.

”Orderingången påverkades positivt … av höstens marknadsföringsaktiviteter, exempelvis en årlig roadshow till redovisnings- och revisionsbyråer som genomfördes på 13 olika platser”, skriver Fortnox, med vd Nils Carlsson, i rapporten.

Framför allt är det tjänsten Fortnox Digital Strategi som marknadsförs.

Investeringarna ökade till 9,4 miljoner kronor (5,0).

Övergången till molnbaserade IT-lösningar uppges gå allt snabbare. “Majoriteten av de svenska småföretagen är fortfarande inte digitaliserade i sina arbetssätt. Även hos de stora revisions- och redovisningsbyråerna pågår digitaliseringen för fullt och förändrar branschen i grunden”, framgår av kvartalsrapporten.

Finwire

[email protected]