Fortnox lockar fler byråer

Över 2000 nya redovisningskonsulter.

Nils Carlsson

Hela 14 400 redovisningskonsulter arbetar med Fortnox program, enligt mjukvarubolagets färska bokslutskommuniké. Det är en ökning från 12 300 konsulter, som var den siffra som nämndes i årsredovisningen för 2015.

”Fortnox har i dag samarbetsavtal med alla större redovisnings- och revisionsbyråer i Sverige. Under 2016 tillkom EY samtidigt som samarbetet med LRF Konsult fördjupades”, skriver den nya vd:n Nils Carlsson i rapporten.

Fortnox omsättningen ökade under fjolåret med 46 procent till 189 Mkr och rörelseresultatet ökade från 24 till 42 Mkr. Resultatlyftet hade blivit ännu större om det inte varit för engångskostnader om 3,2 Mkr på grund av konkurrenten Vismas havererade bud på bolaget. Exklusive dessa engångskostnader uppgår rörelsemarginalen i koncernen till hela 23,8 procent.

Under året fick Fortnox 40 000 nya kunder, vilket är nytt rekord.

”Sammantaget har vi idag över 155 000 kunder som löpande sköter sin bokföring, fakturering och annan administration i Fortnox molnbaserade program. Vi stärkte därmed ytterligare vår position som den ledande leverantören av internetbaserade affärssystem till mindre företag och organisationer”, skriver Nils Carlsson.

Martin Hammarström

[email protected]