Så påverkar digitaliseringen branschen

Det blir mer och mer uppenbart att branschen påverkas starkt av digitaliseringen. Hela tiden tillkommer nya program, analysverktyg och Big data, och nu välkomnas AI i revisionsteamen. En annan spännande sak är hur blockkedjan kommer att påverka redovisning och revision.

I mars 2018 öppnas möjligheten att skicka in årsredovisningar och revisionsberättelser till Bolagsverket i digital form, men paradigmskiftet sker först när företagen börjar rapportera i realtid. Det har länge upplevts som science fiction, men nu pågår förberedelserna. Jag tänker på det projekt – Nordic Smart Government – som Bolagsverket genomför tillsammans med dess nordiska motsvarigheter. Projektet syftar till rapportering i realtid och kommer att förenkla avsevärt för företagen. När rapportering sker till en enda myndighet, som delar relevant information med andra myndigheter, förverkligas visionen om One Stop Shop.

Här gäller det att branschen utvecklar sina tjänster i takt med utvecklingen. För redovisningskonsulterna ökar utmaningen att ha koll på indata, rutiner och program så att allt blir rätt från början. När rapportering i realtid är på plats måste revisionen också ske i realtid för att förbli relevant. Det kräver en total översyn av allt vad standarder och god revisionssed heter. Bland annat krävs ökat fokus på processer och intern kontroll i företagen.

Sedan vill jag, all digitalisering till trots, slå ett slag för människans helt avgörande roll. Genom automatiseringen får redovisningskonsulten utrymme för en mer framåtriktad och rådgivande roll, och revisorn behåller sin domän att göra de professionella och etiska bedömningar som ingår i en revision. Jag tänker till och med att det som inte går att digitalisera blir ännu mer värt. Vi får aldrig glömma att AI och robotar kommer för att hjälpa oss, inte ersätta oss.

Dan Brännström

Från FAR:s sida arbetar vi intensivt med att hjälpa branschen in i det mer digitala affärslandskapet. Vi har tagit fram två uppmärksammade framtidsrapporter. Vi visar också på goda exempel, bland annat genom priset ”Årets framtidsbyrå”. För att vinna det priset måste byrån arbeta målmedvetet med bland annat digitaliseringen. Vi har även utvecklat ett konkret stöd som hjälper byråer att se över sina affärsmodeller. Till vår stora glädje ser vi också hur byrå efter byrå nu tar målmedvetna steg in i framtiden.

Avslutningsvis tror jag att digitaliseringen öppnar nya möjligheter för branschen. Exempel kan vara rapportering och kvalitetssäkring av hållbarhet respektive kvalitet, bland annat inom välfärden. Här finns det en stor potential för branschen att göra ännu större nytta för näringsliv och samhälle.

Dan Brännström

Krönikören är generalsekreterare i FAR

Martin Hammarström

[email protected]