Revisorerna frias i SAAB-rättegången

Men revisionen fortsatte på övertid.

Hovrätten för Västra Sverige

Hovrätten för Västra Sverige friade på tisdagen såväl den före detta styrelseordföranden Victor Muller som revisorerna i den så kallade SAAB-rättegången. Hovrätten går därmed på samma linje som tingsrätten.

I hovrätten har det så kallade SAAB-målet gällt två åtalspunkter:

  • dels mot den före detta styrelseordföranden Victor Muller för grovt svindleri bland annat genom att han till media skulle ha lämnat olika positiva uppgifter om SAAB:s ekonomiska förhållanden
  • dels mot två revisorer för grovt osant intygande genom att de angett att revisionen för 2010 avslutades den 5 april 2011 trots att den fortsatt efter detta datum.

Hovrätten underkänner dock åklagarnas åtal på båda punkterna.

När det gäller Victor Muller anser hovrätten att han i och för sig har lämnat uppgifterna till media men att dessa inte har varit vilseledande på ett sådant sätt att det skulle innebära svindleri.

När det gäller revisorerna från EY anser hovrätten, till skillnad från tingsrätten, att det är bevisat att revisionen för år 2010 har fortsatt ett par dagar efter den 5 april 2011. Revisorernas intygande om att revisionen avslutats den 5 april 2011 var därmed “objektivt sett oriktigt”.

Åklagarna har dock, enligt hovrätten, inte lyckats bevisa hur den felaktiga dateringen skulle ha medfört “fara i bevishänseende”. Hovrätten anser dessutom att det inte är bevisat att den felaktiga dateringen har skett med uppsåt från revisorernas sida.

Även revisorerna frias därför i domen som har målnummer B 2742-17.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se