Saabrevisorer inför hovrätten i december

Revisorer och Victor Muller kallas till domstol igen.

Den 1 december inleds förhandlingarna där hovrätten ska ta ställning till om Saabs tidigare revisorer gjort sig skyldiga till osant intygande den sista tiden innan bilföretagets konkurs.
I början av april friades revisorerna och de förra cheferna för Saab, Victor Muller och Jan Åke Jonsson, från ekobrott i Vänersborgs tingsrätt. Åklagarna på Ekobrottsmyndigheten, EBM, hade väckt åtal mot totalt sju personer, vilka alla friades.
Senare samma månad lämnade dock myndigheten in ett överklagande omfattande Victor Muller och de två revisorerna, som frikändes från åtalet för grovt osant intygande. Den ena revisorn är en högt uppsatt delägare på EY. Den andra en tidigare EY-partner som numera lämnat byrån.
Nu är alltså datumen för förhandlingarna klara och det rör sig enligt tidningen Bohuslänningen om totalt sju förhandlingsdagar mellan 1 december till 21 december. Det kan jämföras med tingsrättsförhandlingarna som varade under tre månader.
De två revisorerna står åtalade för osant intygande och åklagarsidan menar att de medvetet manipulerat Saabs årsredovisning.
Revisorerna ska enligt åklagaren ha feldaterat revisionsberättelse och årsredovisning för 2010. Enligt EBM ska underskrifterna ha gjorts 7 eller 8 april 2011, medan revisorerna osant intygat att det ägde rum den 5 april.

Martin Hammarström

[email protected]