Saab-revisorer till hovrätten

Försvarsadvokat dömer ut ny bevisning.

Hovrätten för Västra Sverige

De friades i tingsrätten, men i dag inleds det överklagade målet i Hovrätten för Västra Sverige. Investeraren Victor Muller och två revisorer står åtalade för hur de hanterade Saabs situation ödesåret 2011 innan konkursen som är en av de största i svensk företagshistoria. Rättegången väntas till stora delar bli en upprepning av förhandlingarna i tingsrätten, men en viktig skillnad är att målet nu bara gäller revisorerna och Muller. I tingsrätten var ytterligare fyra personer åtalade. Åklagaren vill visa att Saabs tidigare revisorer gjort sig skyldiga till osant intygande den sista tiden innan bilföretagets konkurs. Den ena revisorn är en högt uppsatt delägare på EY. Den andra en tidigare EY-partner som lämnat revisionsyrket och byrån. Åklagarsidan menar att de medvetet manipulerat Saabs årsredovisning genom att ha feldaterat revisionsberättelse och årsredovisning för 2010. Enligt åtalet ska underskrifterna ha gjorts 7 eller 8 april 2011, medan revisorerna osant intygat att det ägde rum den 5 april. Att revisionsberättelsen var daterad den 5 april 2011, just innan ett ödesdigert produktionsstopp i fabriken blev känt, bidrog till att ge en felaktig bild av bolaget.

Chefsåklagare Olof Sahlgren åberopar dock en delvis en ny bevisning och tre nya vittnen. Dels ska konkursförvaltaren höras i delen om osant intygande och så ska två revisorer från Grant Thornton vittna i delar som rör Saabs likviditetssituation och kassa.

”När det gäller de två revisorerna som försvaret tillfört som ny bevisning apropå bolaget ställning, så menar vi att uppgifterna är ointressanta. Bolagets ställning var redan ganska klar och det stora hoppet som drev Victor Muller var överenskommelser om en ny investerare”, säger försvarsadvokat Hans Strandberg till Göteborgs-Posten.

Rättegången i hovrätten som startar idag börjar med revisorerna. Victor Muller gör entré först den 12 december och Grant Thornton-experterna den 14 dec.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se