Revisionsbyrå kan anställa klientens barn

Revisorsinspektionen ger klartecken med förbehåll.

En revisor på en mindre byrå i Göteborg har fått klartecken från Revisorsinspektionen, RI, i ett ärende som rör revisors oberoende. Revisorn vill anställa en redovisningskonsult vars far representerar en av byråns bästa kunder. Frågan är om det skulle kunna hota revisorns självständighet eller opartiskhet.

Pappan är delägare och styrelseledamot i bolaget, men redovisningskonsulten skulle inte vara inblandad i varken revision eller något annat arbete rörande pappans bolag. Revisorn uppger dessutom att en oberoende extern revisor skulle tas in varje år för att granska revisionen och avge en second opinion, just på grund av att barnet jobbar på byrån.

Det följer av 21 a § revisorslagen att en revisor inför sina uppdrag ska pröva om dennes oberoende kan rubbas. Vänskapshot, som till exempel föreligger när någon i revisorns nätverk har en nära relation till en uppdragsgivare, är en sådan omständighet som gör att revisorn ska avböja ett nytt uppdrag eller avsäga sig det denne har. Det finns dock undantag. Om det har vidtagits motåtgärder för att balansera hotet eller om det föreligger särskilda omständigheter som gör att oberoendet inte kan ifrågasättas, kan revisorn ändå ta sig an uppdraget eller låta bli att avsäga sig ett befintligt uppdrag.

I det här fallet slår RI fast att det uppkommer ett vänskapshot om redovisningskonsulten anställs och presumtionen är att revisorn i så fall måste säga upp sitt uppdrag hos kunden. Dock lägger RI vikt vid att redovisningskonsulten inte skulle ha något med klienten i fråga att göra och att förslag på motåtgärd för att balansera oberoendehotet har lämnats. Tillsammans leder dessa åtgärder till, om de vidtas, att revisorn inte behöver avsäga sig uppdraget om konsulten anställs.

Länk till förhandsbeskedet.

Vida Tenhunen Salehi

[email protected]