Revisor på EY varnas av RI

”Felbedömning” att inte granska nedskrivning av tusentals jackor.

En revisor på EY i norra Sverige varnas av Revisorsinspektionen (RI) för brister i revisionen av en restaurang i Jämtland. Disciplinärendet startades efter att RI tipsats av Skatteverket.

Skatteverket hade hos restaurangen konstaterat ”stora brister i kassahanteringen” och ifrågasatte en nedskrivning av varulager med ca 1,1 Mkr. Restaurangen hade köpt 3900 reklamjackor för totalt 1,4 Mkr. Därefter gjordes en jättenedskrivning av 3000 jackor med ett belopp som utgjorde 13 procent av det årets omsättning för restaurangen.

På jackorna fanns broderi med restaurangens namn, men uppgift om vilka som fick jackor och vid vilket tillfälle saknas. Skatteverket godtog inte avdrag för jackorna som avdragsgilla reklamgåvor och och menade att nedskrivningen utgjorde lönekostnader till restaurangens ägare.

Enligt RI borde revisorn ha granskat värdet av jackorna som avdragsgill reklamgåva, eftersom restaurangens skattekostnad skulle ha ökat om kostnaden inte var avdragsgill. Han borde också ha ”tagit ställning till om det var rimligt att en mindre restaurang skänkte bort jackor som hade ett i relation till omsättningen betydande värde”.

Revisorn säger till sitt försvar att han inte behövde ta ställning till om jackorna var som avdragsgill reklamgåva eftersom de köpts in året innan. Han medgav dock att det i efterhand är ”svårt att hävda att det är rimligt att en liten restaurang skänker bort jackor i denna omfattning” och att han gjort en felbedömning eftersom han inte undersökte frågan närmre.
Revisorsinspektionen anser att revisorn åsidosatt god revisionssed. Det fanns även flera andra allvarliga brister i revisionen som motiverade en disciplinär åtgärd. När Revisionsvärlden söker revisorn i fråga vill han inte kommentera ärendet.

Läs hela RI-beslutet här.

Vida Tenhunen Salehi

[email protected]