EY till Fordonskomponentgruppen

Malin Höij

EY har gått med i Fordonskomponentgruppen (FKG), branschorganisationen för de Skandinaviska underleverantörerna till fordonsindustrin. Det skriver tidningen Fordonskomponenten.

”Vi tror på innovationskraften i den svenska automotive-industrin, inte minst i underleverantörsleden. Och med hjälp av EY:s tjänster och kompetenser kan vi stötta företag i fordonsbranschen så att de ökar sin konkurrenskraft”, säger Malin Höij, Pursuit Leader inom affärsutveckling hos EY i Göteborg till Fordonskomponenten.

I ett tidigare arbete för Automotive Sweden samarbetade hon mycket med FKG.

”Jag vet därför vad organisationen står för och hur den arbetar. Bland annat är Stora Leverantörsdagen, som FKG arrangerar varje år, en utmärkt mötesplats för alla i branschen”, säger hon till tidningen.

Sedan tidigare är PwC medlem i FKG, Bo Karlsson står som kontaktperson.

Martin Hammarström

[email protected]