Regeringen sitter still i båten

Varken fler eller färre bolag ska revideras – regeringen öppnar för ”andra åtgärder”.

Roland Sigbladh

Det blir ingen återinförd revisionsplikt, om nu någon trodde det. Regeringen säger i en skrivelse att den inte finner något skäl att agera utifrån Riksrevisionens rapport i julas som föreslog återinförd revisionsplikt. Rapporten ledde till en het debatt i Dagens Industri, se tidigare artikel.

”Glädjande besked och viktigt för alla mindre företag. Vi hoppas nu framåt att även Sverige följer utvecklingen likt övriga EU-länder och höjer gränsvärdena för revisionsplikt”, säger Srf konsulternas förbundsdirektör Roland Sigbladh i ett uttalande.

”Responsen från regeringen är förväntad. Att återinföra revisionsplikten är svårt att göra innan det finns en bra alternativ företagsform, ett AB light, för de minsta företagen”, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR, till tidningen Balans.

Riksrevisionen rapporterar till Riksdagen och regeringen brukar reagera på Riksrevisionens förslag i skrivelser. I skrivelsen om revisionsplikten framhåller regeringen att den i stället för återinförd revisionsplikt överväger andra åtgärder för att komma till rätta med de problemen som Riksrevisionen tar upp, bland annat ekonomisk brottslighet och skatteundandragande i aktiebolag.

Dan Brännström

”Det blir spännande att se vad regeringen vill att myndigheterna ska göra. Fram tills nu har de bara suttit på läktaren och tittat på, trots alla de negativa konsekvenserna”, säger Dan Brännström.

I skrivelsen, som Balans tagit del av, behandlas även ett tillkännagivande från riksdagen om att regeringen bör överväga om ännu fler företag kan undantas från revisionsplikten, en fråga som bland annat Centern driver. Men inte heller där vill regeringen agera.

Martin Hammarström

[email protected]